Ledig stilling:

Er du en dyktig skoleleder som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesskolen?

Søknadsfrist: 23.05.2024

Er du en dyktig skoleleder som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesskolen?

Iglemyr barneskole og Høyland ungdomsskole

Har du lyst til å være på LAG for livslang lærelyst? To av våre rektorer har fått nye spennende stillinger i kommunen og vi søker derfor etter deres erstattere. Vennligst oppgi i søknaden hvilken skole du søker på. 

Fakta om stillingene:

Søknadsfrist:  23.05.2024
Arbeidsgiver:  Sandnes kommune
Sted: Sandnes
Stillingstittel: Rektor
Antall stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Vi søker rektor ved Iglemyr barneskole: Iglemyr skole er en sentrumsnær barneskole med ca. 360 elever og 55 ansatte. Det er en moderne skole med flotte uteområder i hjertet av Austrått bydel - en skole som innbyr til trivsel og læring. Kort vei til Sandnes sentrum og kollektivtransport. Iglemyr skole jobber aktivt med et godt lærings- og arbeidsmiljø, og vektlegger viktigheten av et sterkt og lærende kollektiv. Skolen har arbeidet mye med læreplanen, og utarbeidet en lokal plan – «Iglemuren» - som fremhever skolens verdier og identitet. Vi er en glad og trygg skole på jakt etter kunnskap. Skolen er også praksisskole. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø med et personale som er opptatt av å dele og ta vare på hverandre med humor og godt humør.

Vi søker rektor ved Høyland ungdomsskole: Høyland ungdomsskole ligger i Austrått bydel og rekrutterer elever fra Iglemyr og Austrått. Elevene i innføringsklassen kommer fra hele kommunen. Neste år har vi ca. 270 elever og 40 ansatte. Ved Høyland har vi et faglig forankret arbeid for å fremme toleranse, inkludering, samarbeid og respekt. Vi jobber systematisk for å fremme læring og trivsel, blant annet gjennom Lesson Study, pedagogisk analyse og problemløsning gjennom samarbeid. Visjonen vår er "Læring for fremtiden", og vi ønsker å utdanne og danne ungdommer til å møte alle sider av samfunnslivet. Vi legger stor vekt på tilpasset opplæring for alle elever, og at elevstemmen skal bli hørt i alle avgjørelser som omfatter elevene. Høyland ungdomsskole er også en Erasmus-godkjent skole, og har i denne forbindelse pågående samarbeid med blant annet Tyskland og Italia.

Skolene i Sandnes er organisert som selvstendige resultatenheter. Rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer til skolesjef og deltar i nettverk med andre rektorer i Sandnesskolen. Som rektor i Sandnesskolen får du oppleve at du er en del av et lederlag. I tillegg til skolens egen ledergruppe, blir du en del av et dyktig rektorlag som har tett dialog med skolesjef og hennes virksomhetsoppfølgingsteam. Vi jobber sammen i et profesjonelt læringsfellesskap med utgangspunkt i vårt felles rammeverk for ledelse i Sandnesskolen: https://sites.google.com/sandnesskolen.no/sandnesskolen-startside/rammeverk-for-ledelse-i-sandnesskolen?pli=1 Du kan forvente oppfølging, veiledning, faglige utfordringer og relevant etter- og videreutdanning, slik at du opplever støtte i den omfattende og spennende rektorrollen.

Sandnesskolens visjon er på LAG for livslang lærelyst og verdiene er verdsettende, inkluderende og medskapende. Rektorer i Sandnes skal lede ansatte og elevenes læring basert på disse verdiene. Se kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune for nærmere beskrivelse.https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/kvalitetsplan-for-et-helhetlig-utdanningslop-i-sandnes-kommune/

Rektor jobber både strategisk og i drift med typiske arbeidsoppgaver som dette:

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte 
 • Drive skoleutvikling, samt lede og utvikle skolens strategi og faglige profil
 • Sikre god elevmedvirkning, samt et godt samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Videreutvikle systemer for skolebasert vurdering
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet
 • Økonomistyring og resultatkontroll og strategisk bruk av skolens ressurser

Til denne jobben leter vi etter en rektor med disse kvalifikasjoner

 • Du har godkjent lærerutdanning samt relevant skolelederutdanning og skoleledererfaring
 • Du kan vise til gode resultater knyttet til utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling
 • Du har digital kompetanse til å møte fremtiden og nysgjerrig på pedagogisk bruk av digital læringsteknologi
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose før tiltredelse

Vi benytter DNV-sertifisert testverktøy i denne rekrutteringen.

For å lykkes og trives hos oss bør du har disse personlige egenskapene

Du har et stort engasjement og glød for skole
 Du er samlende, trygg og tålmodig
Du er tydelig og synlig som rektor og motiverer til felles innsats for læring og utvikling i alle ledd
Du involverer og har god gjennomføringsevne
Du er modig og har en verdsettende lederstil overfor både interne og eksterne samarbeidspartnere
Du bør også bygge videre på det arbeidet som er gjort innenfor skoleutvikling og systemer som er bygd opp over tid
Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

I tillegg til dyktige kollegaer og kjekke elever så tilbyr vi

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Faglig påfyll gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak
 • Coaching for nye rektorer
 • Lederutvikling i etablerte nettverk med dyktige skoleledere
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktperson:

Hege Egaas Røen, skolesjef, mobil 412 93 581

Søknadsfrist:  23.mai 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Sandnes kommune

Sandnes kommune er kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Visjonen vår er: "Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på. 

Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet eller hull i CV-en.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Powered by Labrador CMS