Ledig stilling:

Pedagogiske ledere

Søknadsfrist: 04.08.2024

Pedagogiske ledere

Jønsrud og Ådalsbruk barnehager, Løten kommune

Vi søker engasjerte og trygge pedagogiske ledere i Jønsrud og Ådalsbruk barnehager.

Stillingsstørrelse:
Ådalsbruk barnehage: 100 %, fast
Jønsrud barnehage: 100 %, fast

Vi søker deg som har ønske om å være med på laget vårt og bygge et faglig og godt pedagogisk team i våre barnehager.

Fakta om stillingene:

Søknadsfrist: 04.08.2024
Arbeidsgiver: Løten kommune
Arbeidssted: Løten
Antall stillinger: 2
Stillingstittel: Pedagogisk leder
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Vi ser etter deg som er engasjert og motivert, og som brenner for arbeid med barns lek og utvikling. Hos oss skal barn og ansatte oppleve en hverdag preget av gode relasjoner, glede og mestring i lek, aktivitet og samspill. Vi ønsker å gi alle barn muligheten til å utvikle sitt potensiale, og at vi skal vise hverandre toleranse og respekt selv om vi er forskjellige.

Siden 2019 har alle barnehagene i Løten hatt fokus på å bygge en sunn livsstil hos barn og unge for å bidra til bedre læringsforhold, økt trivsel, forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet gjennom HOPP-prosjektet (Helsefremmende oppvekst).

Barnehagene i Løten ble i 2023 en del av et regionsamarbeid «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».

Jønsrud og Ådalsbruk barnehager er kommunale barnehager med 37 hele plasser til barn i alderen 1-6 år. Begge barnehagene har to avdelinger, en med 18 plasser for barn over 3 år og en med ni plasser for barn under 3 år. Barnehagene ligger ypperlig til i forhold til naturen, og vi er gjerne på tur i skog og mark. Uteområdene våre har gode variasjoner i sin utforming og inspirerer til mye og ulik lek og aktivitet. Våre satsningsområder er vennskap og trivsel i sosialt samspill, språk og fysisk aktivitet. Barnehagene har tre pedagogiske ledere i grunnbemanning.

Våre nye pedagogiske ledere må ha et stort hjerte for barn og deres utvikling. Vi ønsker å se alle med sin egen helt spesielle og unike personlighet.

Arbeidsoppgaver

   · Ha ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen

  · Ha personalledelse for ansatte på avdelingen 
  · Legge til rette for en variert hverdag, der barna og deres opplevelser er i fokus og i tråd med rammeplanen for barnehager og barnehagens årsplan
  · Være med å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barna gjennom lek, læring og utfordringer
  · Tilrettelegge og delta aktivt i lek og aktiviteter sammen med barna i det pedagogiske og praktiske arbeidet
  · Arbeide selvstendig i smågrupper
  · Bidra til et godt og nært samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere
  · Bidra til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
  · Bidra til godt samarbeid på tvers av avdelinger og i det pedagogisk lederteamet
  · Jobbe aktivt med satsingsområdene sosialt samspill, språk og fysisk aktivitet i hverdagen
  · Jobbe etter prinsipper i «De Utrolige Årene» (DUÅ)
  · Bidra positivt i arbeidet med et godt arbeidsmiljø og trivsel

Kvalifikasjoner

  · Du må ha godkjent utdanning som barnehagelærer
  · God muntlig og skriftlig fremstillingsevne jf. krav i barnehageloven
  · Politiattest av nyere dato kreves før oppstart

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

· har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner· bidrar positivt inn i fagmiljøet
· har godt humør og stå-på-vilje· har god relasjonskompetanse
· er glad i fysisk aktivitet og bruk av natur / uteliv i alt slags vær
· er i god fysisk form og kan følge et høyt aktivitetsnivå
· har god digital kompetanse
· er fleksibel
· er trygg på deg selv
· kan sette tydelige grenser

Vi forventer at du setter deg inn i, og jobber etter, Løten kommunes etiske retningslinjer og verdier: Respekt, ansvar og mot. Vi legger vekt på at du er motivert og personlig egnet for stillingen. 

Vi tilbyr

  · Lønn etter gjeldende tariffavtale

  · Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, spennende arbeidsoppgaver
  · Dyktige og engasjerte medarbeidere som samarbeider godt på tvers av avdelingene
  · Egenutvikling i et fagmiljø

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Søknaden sendes elektronisk via Webcruiter, og all dokumentasjon som du ønsker skal hensyntas lastes opp som vedlegg til søknaden.

Vi ber søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

Attester, vitnemål og vedlegg skal legges ved søknaden, og vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen for dokumentasjon på utdanning.

Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (før 1.1.2023) eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og godkjenningen må dokumenteres. Les mer på https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Kontaktinformasjon:

Karterud, Kine
Fungerende Virksomhetsleder 
Telefon: 95 22 92 02 
E-post: Kine.Karterud@edu.loten.kommune.no 

Aina Øyen Henden
Kommunalsjef Oppvekst 
Telefon: 48 89 19 38 
E-post: aina_henden@hotmail.com

Bjørnstad, Ingrid
Rådgiver Oppvekst 
Telefon: 47 88 26 44 
E-post: Ingrid.Bjornstad@edu.loten.kommune.no

Søknadsfrist: 4. august 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Løten kommune

Løten kommune har ca 7 900 innbyggere. Løten er en landbrukskommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum, med knappe 18 km til hver by. Løten kommune har 450 årsverk, og er en effektiv kommuneorganisasjon med godt arbeidsmiljø. Vårt verdigrunnlag er Respekt - Ansvar - Mot.

Vil du jobbe hos oss?

Les mer om Løten kommune

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Powered by Labrador CMS