Ledig stilling:

Rektor på en "framoverlent" skole

Søknadsfrist: 20.08.2024

Rektor Vik skole – 100% stilling

Rektor på en «framoverlent» skole

Vil du være med og lede barneskolen vår på Vik, med visjonen "Med lærdom fra Vik blir framtiden unik".

Vik skole er en barneskole med ca. 300 elever, som framstår som en enhet med skole og SFO, og til sammen er vi 54 medarbeidere som står på for elevene og hverandre.

Vik skole ligger sentralt på Østlandet, bare 45 minutter fra Oslo sentrum og 50 minutter fra Drammen sentrum.

Vik skole er vel etablert, har gode resultater, har høyt fokus på læringsmiljøet og helhetlige tilbud sosialt og faglig. Skolen jobber trinnbasert, som vil si at de kan rullere på gruppene på trinnet i løpet av året.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 20.08.2024
Tiltredelse: 01.10.2024
Arbeidsgiver: Hole kommune
Arbeidssted:  Vik skole, Hole kommune, Buskerud
Stillingstittel: Rektor
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Litt om hvordan vi jobber:

Vik skole jobber med å utvikle det praktiske tilbudet til elevene, hvor alle elever i løpet av 5. - 7. trinn skal få et ekstra praktisk tilbud innenfor kompetansemålene i læreplan.

Skolen har temaplan med tverrfaglig arbeid, hvor bl.a. praktisk arbeid med skolehagen knyttes inn i dette.

Skolen jobber kontinuerlig med et godt læringsmiljø, og forebyggende for bl.a. alvorlig skolefravær. Det er et godt system for å følge opp skolefravær og en dedikert ansatt med ekstra ansvar for å følge opp dette, sammen med ledergruppa og de ansatte.

Skolen har fast uteskole på alle trinn, hvor det jobbes med det sosiale gjennom fagene. Vik skole har sammen med "Holeskolen" bygget opp et ressursteam på hver skole, bestående av spesialpedagoger og ansatte med ulik kompetanse på; kartlegging/testing, intensiv opplæring, atferdsutfordringer, mm. De som er i ressursteamet skal bistå med kartlegging, intensivkurs og veiledning til sine kollegaer.

Skolelederne i Hole samarbeider tett for å utvikle Holeskolen i en felles retning, hvor vi drar veksler på hverandres styrker. Det er også et godt samarbeid innen kommunalområdet Oppvekst med barnehagene, PPT og Helse, hvor vi jobber sammen i laget rundt barnet. Utover Oppvekst samarbeides det også med andre etater i laget rundt barnet. 

Vi ønsker kvalitetsbevisste voksne som er med på å skape inkluderende, trygge, lærelystene og humørfylte elever. En skole der alle trekker i samme retning. Som rektor må du evne å tenke helhetlig, se muligheter på tvers av fag og områder og kunne gjennomføre og implementere endringsprosesser. Det er en forutsetning at du kan identifisere deg med og arbeide etter vedtatte verdier og ledersetninger i vår kommune og på skolen, og jobbe etter prinsippene i relasjonsledelse.

Som leder i Hole skal du:

 • bygge intern stolthet og kultur
 • være en tydelig og tilgjengelig leder
 • tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse
 • fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukere

Vi søker en rektor som tror på nærvær og synlighet i utøvelsen av lederskap av ansatte, elever og foreldre.

Arbeidsoppgaver:

Rektor/leder skal lede daglig drift og utvikling av Vik skole sammen med skolens lederteam.

Som rektor på Vik skole har du hovedansvar for:

 • pedagogiske arbeid/utvikling
 • budsjett og økonomi
 • læringsmiljø og arbeidsmiljø for elever og ansatte på Vik skole
 • personalansvar 
 • samarbeid mellom skole og hjem
 • samarbeid med andre enheter til barnets beste

Kvalifikasjoner:

 • minimum 3-årig høgskoleutdanning med pedagogikk
 • erfaring fra arbeid i skolen
 • solid kjennskap og erfaring i bruk av IKT
 • endringskompetanse
 • relevant ledererfaring og gode lederegenskaper
 • svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • videreutdanning innen rektor-/skolelederutdanning, pedagogisk ledelse og/eller økonomi- og administrasjon
 • erfaring fra pedagogisk ledelse i skolen

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en rektor/leder som:

 • kommuniserer godt, er tydelig og har evne til å skape tillit
 • har humor
 • er kreativ, analytisk, systematisk og strukturert
 • er samarbeidsvillig, løsningsorientert og fleksibel
 • arbeider selvstendig, er initiativrik, har stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • er inkluderende, raus og åpen 
 • har god relasjonskompetanse
 • er en positiv leder og motivator og en god støtte for de ansatte
 • bidrar til et godt læringsmiljø og arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • har erfaring med foreldresamarbeid
 • kan delta i både de gode og de vanskelige samtalene

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø og en organisasjon som er opptatt av læring og utvikling
 • spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • flotte elever, foreldre og gode, dyktige og løsningsorienterte kollegaer
 • "framoverlente" ansatte med fokus på god læring og gode resultater, og som ligger langt framme faglig
 • arbeidsdager med mye glede og stor variasjon
 • ressursteam bestående av ansatte med test-kompetanse, og som veileder ansatte 
 • vi-kultur
 • godt samarbeid mellom skolene, PPT og skolehelsetjenesten
 • tilsetting på vanlige vilkår, fra lønnen trekkes 2% til pensjonsordning
 • lønnsvilkår: etter avtale

Kontaktperson:

Merete Iveren Ludmann 
Telefon:  46 92 61 28 
Mobil: 93 29 58 88

Hjemmeside: https://www.hole.kommune.no

Adresse: Viksveien 30, 3530 Røyse

Søknadsfrist: 20. august 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Hole kommune

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Det jobbes med ny vei og bane som formodentlig vil redusere reisetiden ytterligere.

Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.

Hole kommune er Holes største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF", Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.

Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

Powered by Labrador CMS