Ledig stilling:

Virksomhetsleder/Rektor
Tindlund ungdomsskole

Søknadsfrist: 18.08.2024 

Virksomhetsleder/Rektor Tindlund ungdomsskole

Kommuneområde oppvekst, Sarpsborg kommune

Er du en samfunnsengasjert leder?
Ønsker du en jobb der du kan bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge på Tindlund ?
Da kan dette være rektorstillingen for deg.

Tindlund ungdomsskole ligger på Greåker, mellom Sarpsborg og Fredrikstad sentrum. Skolen har 331 elever og 45 ansatte. Personalet har en god blanding både alders- og kjønnsmessig.
Skolen har dekning 1:1 med iPad, som er det viktigste læringsverktøyet vårt. Skolen jobber aktivt mot mer relevant og tverrfaglig opplæring.

Grunnskolene i Sarpsborg jobber i tråd med oppvekstplanen "Sammen skaper vi Sarpsborg, der barn og unge lykkes" med fokuset «ETT BARN - HELE DAGEN» som grunnprinsipp for samarbeidet innad i skolen, og i samarbeidet mellom skole og andre som ivaretar barn og unges oppvekst.

Skolenes visjon er: “Trygge og utforskende barn i utvikling»

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene"Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunensplattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen"Sammen skaper vi Sarpsborg".  

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist:  18.08.2024
Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune
Sted: Greåker
Stillingstittel:  Virksomhetsleder/Rektor Tindlund ungdomsskole
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

Som virksomhetsleder vil du ha et særskilt ansvar for å være pådriver i det løpende pedagogiske utviklingsarbeidet.Du vil også ha ansvaret for å drifte etter gjeldende føringer gitt fra politisk og administrativ ledelse, innenfor lov og avtaleverk.I tillegg skal du sikre et positivt og utviklingsorientert arbeidsmiljø for så vel elever sommedarbeidere, og ha et godt samarbeid med skolens nærmiljø og øvrige innbyggere. 

Virksomhetens ledelse består virksomhetsleder/rektor og 3 teamledere skole.

Kvalifikasjoner

 • ledererfaring fra større virksomheter og fortrinnsvis fra ledelse av kunnskapsbedrifter
 • god kjennskap til overordnede læreplaner og sentrale bestemmelser for grunnskolen
 • ha erfaring med og kjennskap til økonomistyring og til sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver
 • kunnskap om fagområdet og om de utfordringene som er knyttet til faget
 • erfaring med omstilling og endringsarbeid
 • ønskelig med lokalkunnskap

Krav til utdanning

 • utdanning på høyskole- og/eller universitetsnivå
 • pedagogisk utdanning som en del av den samlede formelle kompetansen 

Personlige egenskaper

Vi i Sarpsborg kommune ønsker at du som leder:

 • tar ansvar og er trygg i utøvelsen av ledergjerningen
 • sikrer gode relasjoner til ansatte, elever, foresatte, nærmiljøet og andre knyttet til skolen
 • tenker framover og er nytenkende
 • evner å utfordre både egne medarbeidere og ledere på en positiv og konstruktiv måte
 • kan behandle andre mennesker med respekt
 • håndterer en variert arbeidsdag med et bredt spekter av små og store arbeidsoppgaver

Sarpsborg kommune legger meget stor vekt på virksomhetsleder/rektor sin evne til å utvikle skolen til beste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte.Søkere med lederutdanning enten generelt eller mer spesifikt knyttet til skoleledelse vil bli prioritert.

Vi tilbyr

 • en spennende og svært viktig lederstilling under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg"
 • at du får bli en del av et utviklings - og samarbeidsorientert kollegium i Kommuneområdet oppvekst
 • et godt handlingsrom til å utvikle egen virksomhet innenfor lov- og avtaleverk og tydeligekommunale mål
 • rike muligheter til faglig utvikling
 • veiledning ved oppstart
 • et godt lederutviklingsprogram
 • konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner:

Ann Kristin Jacobsen, ass. direktør oppvekst, mobil 900 22 987,
e-post: ann-kristin.jacobsen@sarpsborg.com

Mai-Britt Andersen, rådgiver HR, mobil 404 61 690,
e-post: mai-britt.andersen@sarpsborg.com

Søknad
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse.
Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.

Søknadsfrist:  18. august 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 59 771 innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 
Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn".

Powered by Labrador CMS