Ledig stilling:

Rektor Ådalsbruk skole
Vikariat

Søknadsfrist: 12.05.2024

Vi søker rektor til vikariat på Ådalsbruk skole! 

 Løten kommune  

Vi søker en fremtidsrettet og handlekraftig rektor som fremmer læring og utvikling for elever og ansatte. Er det deg?

Vi har ledig et årsvikariat i 100 % stilling som rektor i Løten kommune, tjenestested Ådalsbruk skole og SFO.

Vi ser etter en deg som er en trygg leder, skaper gode mellommenneskelige relasjoner, får ting til å skje, vektlegger godt samspill og får det beste ut av andre. I denne stillingen skal du ivareta det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet, og sikre at skolen drives i henhold til lover og avtaleverk. Som rektor og virksomhetsleder har du også ansvar for økonomi, personal- og administrativ ledelse på skolen og rapporterer til Kommunedirektøren v/ Kommunalsjef for oppvekst.

Rektorene i kommunen inngår, sammen med barnehagestyrerne, i kommunalsjefens ledergruppe. 

Skolene i Løten kommune er deltagere i flere utviklingsprosjekt, både regionalt og nasjonalt. Løten kommune har de siste årene styrket satsingen på det digitale som grunnleggende ferdighet. Alle elever i Løtenskolen har en digital enhet, der elevene på barneskolene har nettbrett og ungdomsskolen har pc.

 Ådalsbruk skole er et midtpunkt for Ådalsbruk og ligger rett ved Svartelva, med flotte naturområder og museumsområdet Klevfos i umiddelbar nærhet. Dette gir skolen gode læringsarenaer også utenfor selve skolen. Skolen har 115 elever som er organisert i småtrinn og mellomtrinn. Skolen er en PALS-skole, med fokus på trygt og godt skolemiljø, og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Skolen har fokus på elevenes mestring og progresjon, både når det gjelder trivsel, sosialt, - og det faglige. Det gode samarbeidet mellom skole og hjem er alltid svært viktig, og har høy prioritet.

Vi søker en leder som har erfaring, og er sosial, tydelig, endrings- og løsningsorientert, innovativ og beslutningsdyktig. Du evner å skape oppslutning om skolens og kommunens oppdrag. Som leder er du opptatt av å få andre til å lykkes og du er opptatt av å involvere elevene, foreldre og medarbeidere i målrettet arbeid, til det beste for alle ved skolen. 

Vikariatet er ledig fra 1.8.2024 og ut skoleåret våren 2025, med mulighet for forlengelse.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 12.05.2024
Arbeidsgiver: Løten kommune
Sted: Ådalsbruk
Stillingstittel:  Virksomhetsleder/rektor
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Startdato:  01.08.2024
Sluttdato:  31.07.2025 

Arbeidsoppgaver

 • Skoleledelse, inkludert personalansvar/-forvaltning og økonomistyring
 • Har en aktiv rolle i skolens arbeid med å skape trygge og gode læringsmiljø
 • Mål- og resultatstyring, herunder arbeid med virksomhetsplanlegging og rapportering
 • Lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Videreutvikler det profesjonsfaglige fellesskapet, og tilrettelegge for at det jobbes systematisk med oppfølging av elevenes læring og utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og ekstern

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Det er ønskelig med lederutdanning, eks. rektorutdanning ol.
 • Det er ønskelig med erfaring fra skoleledelse og erfaring med personalledelse fra grunnskolen
 • God digital kompetanse
 • Det vil være en fordel med erfaring med budsjett- og resultatansvar
 • God framstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er en tydelig, systematisk, lojal og utviklingsorientert leder
 • Er relasjons- og samarbeidsorientert, har stå-på-vilje og godt humør
 • Bidrar og motiverer til et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Setter elevens trivsel, læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • Har god system-, prosess- og rolleforståelse, og har evne til helhetstenkning
 • Tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og evner å gjennomføre nødvendige endringer og utvikling
 • Er strukturert

Vi legger vekt på lojalitet til Løten kommunes etiske retningslinjer og verdier: Respekt, ansvar og mot.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Iht. §10-9 i Opplæringsloven må gyldig politiattest fremlegges før tiltredelse. Skjemaer for taushetsplikt og tuberkulose besvares ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter både individuelt og som del av ledergruppen
 • En spennende og utfordrende lederstilling med varierte oppgaver i et hektisk, men samtidig hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Egen lederavtale

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Søknaden sendes elektronisk via Webcruiter, og all dokumentasjon som du ønsker skal hensyntas lastes opp som vedlegg til søknaden.Vi ber søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

Attester, vitnemål og vedlegg skal legges ved søknaden, og vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen for dokumentasjon på utdanning.
Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktperson:

Henden, Aina Øyen Henden, kommunalsjef oppvekst, mobil 488 91 938

Vil du jobbe hos oss?
Les mer om Løten kommune

Søknadsfrist:  12. mai 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Løten kommune

 Løten kommune har ca. 7 900 innbyggere. Løten er en landbrukskommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum, med knappe 18 km til hver by. Løten kommune har 450 årsverk, og er en effektiv kommuneorganisasjon med godt arbeidsmiljø. 
Vårt verdigrunnlag er Respekt - Ansvar - Mot.Powered by Labrador CMS