Ledig stilling:

Leder for seksjon for organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 09.04.2024

Leder for seksjon for organisasjonsutvikling

Bli kjent med Utdanningsforbundet

Vi ser etter deg som ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å styrke Utdanningsforbundet som fagforening, gjennom tiltak som bidrar til å styrke tillitsvalgsapparatet og videreutvikle samspillet mellom de ulike organisasjonsleddene. Vi ser etter deg som har ledererfaring, og som er opptatt av å gi dine medarbeidere tillit i arbeidet med å nå forbundets mål.

Seksjonsleder må "se det store bildet", og skal inneha en helhetlig og overordnet rolle i organisasjonsutviklingen. Sammen med sine medarbeidere prioriterer seksjonsleder de viktige utviklingsoppgavene som skaper merverdi for organisasjonen. En viktig oppgave er bl.a. å bidra til at forbundet gjennom å effektivisere og forenkle driftsoppgaver, skaper mer rom for tillitsvalgte på alle nivå til å arbeide med sentrale profesjonsfaglige oppgaver i tråd med Utdanningsforbundets strategiske plan.

Seksjonen består av 10 kompetente og engasjerte medarbeidere som arbeider med tiltak rettet mot tillitsvalgte og andre medlemmer, og for å få til gode prosesser for videreutvikling av organisasjonen.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 09.04.2024
Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet
Sted: Hausmanns gate 17, 0182 Oslo
Stillingstittel: Leder for seksjon for organisasjonsutvikling
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle velfungerende demokratiske medlemsorganisasjoner.
 • Bidra til å styrke alle organisasjonsledd og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet slik at de kan nå organisasjonens utdanningspolitiske, profesjonsfaglige og arbeidslivspolitiske mål.
 • Bidra til å styrke alle tillitsvalgte i organisasjonene slik at de kan nå deres student- og utdanningspolitiske mål, og fremme bevissthet om betydningen av å være fagorganisert under utdanning og i arbeidslivet.
 • Lede og utvikle seksjonen samt legge til rette for kulturbygging og godt arbeidsmiljø i egen seksjon
 • Utarbeide og følge opp forslag til seksjonens mål, budsjetter og arbeidsplaner.
 • Sikre god samhandling innen egen seksjon, og mellom egen seksjon og øvrige seksjoner.
 • Utøve personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Sørge for saksutredninger til rådgivende og besluttende organer av høy faglig kvalitet innen seksjonens ansvarsområde.
 • Initiere utvikling av organisasjonens vedtekter og sette fokus på hvordan disse kan utvikle organisasjonen videre

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med organisasjonsutviklingsprosesser
 • Bred organisasjonserfaring, gjerne innen Utdanningsforbundet
 • Må ha ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Utøve tillitsbasert ledelse og være en god relasjonsbygger
 • Helhetsorientert og evne til å se det store bildet
 • Beslutningsdyktig med god gjennomføringskraft
 • Evne å skape forståelse for endringsbehov og felles retning
 • Evne til å motivere, veilede og utvikle kunnskapsmedarbeidere
 • God på dialog og kommunikasjon
 • Initiativrik med evne til å få gjennomslag for ideer

Vi tilbyr

 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et bredt mandat med mulighet til å forme og utvikle egen rolle
 • Gode muligheter for videreutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og ekstra fridager i jul og påske

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Lars Erik Wærstad
Stillingstittel: Sekretariatssjef
Telefon: 95 05 99 92

Søknadsfrist: 9. april 2024

Søk på stillingen her

Om arbeidsgiveren

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund, med over 190 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne skal få et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.

Powered by Labrador CMS