Ledig stilling:

Rådgiver/seniorrådgiver til barnehage- og utdanningsavdelingen

Søknadsfrist: 07.08.2022

Vil du jobbe hos Statsforvalteren og bidra til rettsutvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

Rådgiver/seniorrådgiver til barnehage- og utdanningsavdelingen

Om stillingen

Barnehage- og utdanningsavdelingen har 82 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjoner; barnehage, utdanning, barnehage- og skolemiljø, samt kompetanse- og kvalitetsutvikling. Avdelingsdirektøren og fire seksjonssjefer utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingen har kontorsted i Oslo.

Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder, samt informasjon og veiledning.

På barnehage- og utdanningsområdet skal Statsforvalteren være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og barnehage- og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 07.08.2022

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Arbeidssted: Oslo

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

Den ledige stillingen som rådgiver/seniorrådgiver er tilknyttet seksjon utdanning. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til Statsforvalterens rolle som rettssikkerhetsinstans. Mer konkret vil oppgavene være klagesaksbehandling, tilsyn, informasjon og veiledning etter opplæringsloven. Vi har også ansvar for klagesaksbehandling, informasjon og veiledning etter privatskoleloven. Seksjonens portefølje er bred, og den som ansettes vil kunne brukes på flere av våre områder. Seksjonen har for tiden 24 medarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere pedagogisk utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God digital kompetanse

Ytterligere kvalifikasjoner:

 • Forvaltningskompetanse og erfaring fra arbeid i offentlig sektor, gjerne erfaring fra arbeid i skolen
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform, samt god samfunns- og rolleforståelse
 • Brukerorientering og evne til å takle høyt tempo og tidvis stort arbeidspress
 • For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse.

Vi har også ansattgoder som:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og boliglånsordninger iStatens Pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr 515 000 – 570 000 eller seniorrådgiver kr 550 000 – 620 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Stillingene har kontorsted Oslo.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon 22 00 38 01/913 51 242 eller seksjonssjef utdanning Kjersti Utnes Borgaas, telefon 69 24 70 68/924 61 641.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 07. august 2022

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 570 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Powered by Labrador CMS