Ledig stilling:

PP-rådgiver

Søknadsfrist:  21.09.2023

Med hjerte rundt eleven og læringen

PP-rådgiver

Det er ledig ei 100 % fast stilling som rådgiver ved Pedagogisk psykologisk tjeneste. Kontorsted er på Vadsø Videregående skole.

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

PP-Tjenesten er under opplæringsavdelingen som har ansvar for Pasvik folkehøgskole og 8 videregående skoler med cirka 2500 elever og 1000 lærlinger. Avdelingen har 20 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. En av avdelingens hovedsatsninger er å øke gjennomføringen i videregående skole. Opplæringsavdelinga har ansvar for videregående opplæring for ungdom i Finnmark. Avdelinga i Vadsø har 20 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. Vi har 8 videregående skoler, med ca. 2500 elever og nærmere 1000 lærlinger. En av avdelingens hovedsatsninger er å øke gjennomføringen i videregående skole.

PP-Tjenesten for videregående skole og voksenopplæring skal arbeide for at elever, lærlinger, lærekandidater med særlige behov, skal få gode læringsbetingelser. Avdelingens hovedsatsing er å bedre gjennomføringen slik at flest mulig elever og lærlinger i Finnmark skal lykkes med sin videregående opplæring. 

Til rådgiverstillingene er det tillagt saksbehandling og utredning av elever og lærlinger som hører til pedagogisk psykologisk tjeneste i Finnmark.• Bistå våre videregående skoler i arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov• Arbeid med sakkyndige vurderinger; utredning og vurdering av elever i videregående opplæring og voksenopplæring

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist:  21.09.2023 

Arbeidsgiver:  Troms og Finnmark fylkeskommune

Sted: Vadsø

Stillingstittel:  PP-Rådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Ansettelsesform: Fast

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høgskole-/universitetsutdanning med krav til enten mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologisk rådgivning, psykologi eller pedagogikk
 • Førerkort klasse B, da reising må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid og kjennskap til skole
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Arbeider godt i team
 • Utviklingsorientert og tilpasningsdyktig
 • Strukturert og målrettet
 • God til å prioritere og mestrer høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevner
 • Kommuniserer godt med unge og voksne i sårbare situasjoner
 • Høy grad av selvstendighet og fleksibilitet

 Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter for nytenking i et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider 
 • Trening i arbeidstiden og tilgang til godt utsyrt treningsrom
 • Støttende nettverk av kompetente kolleger

 Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

 Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.

 Søknadsfrist og andre opplysninger:

Fra 01.01.2024 deles fylkeskommunen opp i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune

 Søknadsfrist: 21.09.2023
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 
Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

 En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.    

Kontaktperson: 

Svein Jonny Pedersen, mobil 905 61 549, e-post: svein.jonny.pedersen@tffk.no

Hjemmeside

Søknadsfrist:  21. september 2023  

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Troms og Finnmark fylkeskommune PP-Tjenesten i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser. Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside.

Powered by Labrador CMS