Ledig stilling:

Utvikling av skoleanlegg i Oslo

Søknadsfrist: 15.04.2024

Utvikling av skoleanlegg i Oslo 

OFT ASA Seksjon for utredning, Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Osloskolen er i stadig utvikling. Det blir flere elever noen steder, og færre andre steder. Skolekapasiteten må tilpasses behovet, og samtidig må anleggene møte framtidens læringsbehov. Vil du være med på å utvikle skoleanleggene i Oslo, håper vi å høre fra deg!

Avdeling for skoleanlegg er bestiller av skoleanlegg, og har ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig skolekapasitet i Osloskolen på kort og lang sikt. I tidlig fase jobber utredningsseksjonen med å analysere og dokumentere behovet for skoleplasser, finne de beste mulighetene, utrede og anbefale løsningene. Slik bidrar vi til at byen blir stadig bedre. Seksjonen har et sterkt fagmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring av metodikk og kvalitet. Vi har nå to ledige stillinger, i hhv avdelingens behovsteam og utredningsteam:

 • En rådgiver for behov skal arbeide med å forstå demografiutviklingen og analysere gap mellom behov og eksisterende kapasitet. En viktig del av stillingen er å bistå i arbeidet med Skolebehovsplanen, som rullerer hvert annet år, og som gjør rede for strategier, behov, kapasitet og tiltak i Oslo i en 20-årsperiode. Du vil også få porteføljeansvar for avdelingens arbeid med sikring av skolebehov. 
 • En prosjektleder for utredningsarbeid skal lede arbeidet med konseptvalgutredninger og tidligfase planer etter plan- og bygningsloven. Totalrehabilitering, og etablering av nye skoleanlegg faller under investeringsregimet i Oslo kommune. Utredningene inneholder behovs- og interessentanalyser, mulighetsstudier og kvantitative og kvalitative analyser. Prosjektledere organiserer og leder komplekse skoleprosjekter og flerformålsprosjekter, og har ansvar for involvering av andre deler av kommunen i dette arbeidet.

Fakta om stillingene:

Søknadsfrist: 15.04.2024
Arbeidsgiver: Oslo kommune
Stillingstittel: Utvikling av skoleanlegg i Oslo
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Startdato: 02.09.2024

Arbeidsoppgaver

Rådgiver behov

 • Befolkningsfremskrivninger 
 • Kapasitetsoversikt
 • Porteføljeoversikt og -styring
 • Utarbeidelse av Skolebehovsplanen
 • Støtte til konseptvalgutredninger
 • Behovsinnmelding andre kommunale instanser
 • Strategiutvikling
 • Bistå i arbeid med midlertidig kapasitet og endring av skolegrenser
 •   
  Prosjektleder tidlig fase

 • Ledelse, og utarbeidelse, av konseptvalgutredninger og annet utredningsarbeid
 • Metodikkutvikling og strategiutvikling
 • Involvering og medvirkning i tidlig fase
 • Tverretatlig samarbeid
 • Bistå i planprosesser
 • Støtte i forprosjektfase

Kvalifikasjoner

Rådgiver behov

 • Mastergrad/bachelor fra høyskole/universitet, gjerne innen samfunnsfag, analyse eller annet relevant fagområde
 • Erfaring med analysearbeid, statistikk og demografiutvikling
 • Erfaring med porteføljestyring
 • Interesse for, og kunnskap om, samfunnsspørsmål og politikk
 • Erfaring fra arbeid innen offentlig/kommunal administrasjon er en fordel

Prosjektleder

 • Mastergrad/bachelor fra høyskole/universitet, gjerne innen samfunnsfag, arkitektur, prosjektledelse eller annet relevant fagområde
 • Erfaring med prosjekt-/prosessledelse
 • Kjennskap til Oslo kommunes investeringsregime er en fordel
 • Erfaring fra arbeid innen offentlig/kommunal administrasjon er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk, men også evne til fordypning
 • Strukturert og selvstendig
 • Svært gode samarbeidsevner og relasjonsorientert
 • God gjennomføringskraft
 • Analytisk
 • Metodisk tilnærming til oppgaver 
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter (skriftlig og muntlig)

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø, kjempegode kolleger, spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Sterkt fagmiljø og fagfellesskap
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for noe hjemmekontor
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd 
 • Stillingene lønnes som fagkonsulent II (l.tr. 40-45) eller spesialkonsulent II (l.tr. 45-50), ved spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson:  Åsta Llanos-Ytre
Telefon:  21802180

Søknadsfrist: 15. april 2024

Søk på stillingen her

Om arbeidsgiver

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Powered by Labrador CMS