Ledig stilling:

Universitetslektor i naturfagdidaktikk og koordinator for universitetsskoleprosjekt

Søknadsfrist: 15.08.2022

Er du vår nye universitetslektor i naturfagdidaktikk og koordinator for universitetsskoleprosjektet?

Universitetslektor i naturfagdidaktikk og koordinator for universitetsskoleprosjekt

Om stillingen

Ved Fakultet for Realfag og Teknologi (REALTEK) er det ledig en midlertidig 3-årig 100% stilling som universitetslektor i naturfagdidaktikk og koordinator for universitetsskoleprosjektet.

Stillingen er knyttet til Institutt for Lærerutdanning og Utdanningsvitenskap (ILU). Du vil ha som hovedoppgave å gjennomføre undervisning, veiledning og utvikling innen naturfagdidaktikk, samt ha ansvar for koordinering av universitetsskoleprosjektet innen utdanning for bærekraftig utvikling.

NMBU har etablert et universitetsskoleprosjekt i samarbeid med Viken fylkeskommuner og fire videregående skoler Hvam, Ås, Frogn og Ski. ILU tilbyr PPU, Lektorutdanning 8-13, varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk og UH-pedagogikk. Instituttet samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling». Videre deltar instituttet i både regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15.08.2022

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Arbeidssted: Ås

Stillingstittel: Universitetslektor i naturfagdidaktikk og koordinator for universitetsskoleprosjekt

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Prosjekt

Arbeidsoppgaver

Undervisning, veiledning, forskning og utvikling

Arbeidsoppgaver innen undervisning, veiledning, forskning og utvikling vil omfatte 50% av stillingen:

 • Praksisoppfølging
 • Veiledning av studenter og deltakelse i mastergradsundervisning
 • Medansvar for undervisning, veiledning og sensurering i PPU og LUR innen naturfagdidaktikk og utdanning for bærekraftig utvikling
 • Deltakelse i studieutvikling og møter for å samordne og utvikle undervisning
 • Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet, tilknyttet universitetsskoleprosjektet

Administrative oppgaver

50% av stillingen er koordinering av universitetsskoleprosjektet:

 • Koordinering av de faglige aktiviteter for universitetsskolesamarbeidet i samarbeid med skoleeier, forskere, rektorer, lærere, studenter og elever.
 • Bistå i organiseringen av Forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til universitetsskolene og NMBU
 • Bidra til analyser, dokumentasjon og presentasjon av utviklingen innen universitetsskoleprosjektet. Resultatene skal presenteres lokalt, regionalt, nasjonalt og evt. internasjonalt.
 • Initiere ulike prosjekt/aktiviteter og være bindeledd mellom ILU, forskere og skolene
 • Budsjett- og prosjektadministrativ styring. Organisere og administrerere prosjekter og møter med de ulike aktørene, samt stå for sakspapirer, referater og rapportering.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Lærerutdanning i naturfag eller realfag (eksempelvis PPU, 4-årig grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller allmennlærerutdanning)
 • Høyere grads eksamen innen naturfagdidaktikk, eller høyere grads eksamen i ett naturfag (eksempelvis biologi, kjemi, fysikk, geofag eller tilsvarende)
 • Relevante forskningskvalifikasjoner innen naturfagdidaktikk utover mastergrads- eller hovedfagsnivå,
 • og/eller relevant erfaring med faglig ansvar for læring og undervisning i naturfag eller ett av naturfagene i skole eller UH-sektor i minimum 2 år.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Ved manglende universitetspedagogisk kompetanse må vedkommende forplikte seg til å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk innen to år etter ansettelse.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med undervisning innen naturfag eller ett av naturfagene i videregående skole, og/eller UH-sektor
 • Erfaring med utviklingsarbeid i vgs. og/eller UH-sektor
 • Erfaring med prosjektledelse eller prosjektadministrering
 • Erfaring med økonomistyring

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren:

 • Har utpregede samarbeidsevner til å bygge gode relasjoner og nettverk
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er målrettet og effektiv
 • Kan følge opp mange kontakter og oppgaver
 • Er løsningsorientert
 • Har evne til samarbeid
 • Er faglig engasjert

Språklige ferdigheter

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 60 - 71 (NOK 553 500 – 677 000), avhengig av kvalifikasjoner.

Det er ansiennitetsopprykk i stillingskoden.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

Førsteamanuensis Gerd Johansen, tlf.: +4767231923, e-post: gerd.johansen@nmbu.no

Instituttleder Hans Erik Lefdal, tlf.: +4795243697, e-post: hans-erik.lefdal@nmbu.no

Information to applicants

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden:

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 15. august 2022

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Omvisning på Fakultet for realfag og teknologi - Hvordan er det egentlig å jobbe på Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) på NMBU? Førsteamanuensis Heidi S. Nygård tar oss med på en omvisning på arbeidsplassen sin.

Vil du være med og forme morgendagens grønne ingeniører og problemløsere?

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Powered by Labrador CMS