Ledig stilling:

NMBU
NMBU

Universitetslektor i pedagogikk (vikariat)

Søknadsfrist: 06.12.2023

Vil du være med å utvikle lektorutdanningen ved NMBU?

Universitetslektor i pedagogikk
(vikariat)

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har vi ledig et vikariat som universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er en 100% stilling med varighet seks måneder og med mulighet for forlengelse.

ILU tilbyr en femårig Lektorutdanning i realfag (LUR) og heltids- og deltidsstudium i Praktisk pedagogisk utdanning, PPUA i realfag og PPUY i naturbruk. Instituttet tilbyr også varig videreutdanning innen matematikk og naturbruk, og samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling».

Instituttet deltar både i regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 06.12.2023

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kommune: Ås

Arbeidssted:  Universitetstunet 3, 1430 Ås

Stillingstittel: Universitetslektor i pedagogikk

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Vikariat/Midlertidig

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning 

I stillingen inngår

 • fagansvar for undervisning og veiledning i pedagogikk i den femårige lektorutdanningen i realfag (LUR).
 • medansvar for undervisning i instituttets øvrige pedagogikkemner.

Administrative oppgaver

 • Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning og fellesoppgaver ved ILU og REALTEK. 

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For stilling som universitetslektor kreves

 • Mastergrad i pedagogikk/psykologi
 • Lærerutdanning
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet knyttet til pedagogikk/skole/lærerutdanning/skoleforvaltning.
 • Erfaring med informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen undervisning.
 • Erfaring med studentaktive læringsformer.

Språkkunnskaper

 • norsk og engelsk flytende - skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer.
 • er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillitt.
 • er målrettet og effektiv.
 • kan følge opp mange oppgaver.
 • er løsningsorientert.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, kr. 532 200 – 720 100, avhengig av kvalifikasjoner.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og etter lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte;

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via denne linken.
Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 6. desember 2023

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Powered by Labrador CMS