Ledig stilling:

Vil du lede skolen videre inn i fremtiden? 

Søknadsfrist: 10.06.2024 

Vil du lede skolen videre inn i fremtiden? 

Bekkestua barneskole, Bærum kommune

Vil du lede en barneskole på vei inn i tenårene? Som lignelsen antyder, vil denne jobben by på faglige utfordringer og interessante oppgaver du akkurat nå ikke finner på mange andre skoler i området. Der Bekkestua skole de første ti årene har hatt behov for en slags gründertype av en rektor, vil behovet fremover snarere være en rektor som med tidligere erfaring kan bidra til å få systemer og strukturer på plass for at skolen lykkes med videre vekst.

Bekkestua barneskole er en skole der fremtid skapes. Skolen er bygget på de fire verdiene inkluderende, engasjerte, kunnskapsrike og fremtidsrettet. Skolens ansatte jobber sammen i team. De er utviklingsorienterte og latteren sitter løst, og de vil at rektor skal fokusere på at de er en "Vi-skole". Elevene ønsker seg en rektor som er uhøytidelig og involverer seg i dem. Foreldrene er aktive og bidrar gjerne til videre utvikling av skolen.

Skolen startet opp i 2014, og har nå nesten 540 elever fra 1. - 7. trinn og 90 ansatte i skole og SFO. SFO er en naturlig del av skolen og bidrar til å skape en helhet i hverdagen for elevene. Ledergruppen består av rektor og tre avdelingsledere, hvorav en av avdelingslederne har funksjonen assisterende rektor. Skolen holder til i et nytt og moderne skolebygg fra 2019 med plass til 840 elever. Det nye skolebygget er utformet for å legge til rette for en skolehverdag preget av kreativitet, elevaktivitet, undring, utforsking og samarbeid i alle fag, slik det nye læreplanverket legger opp til. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og all læring foregår i et teknologitett læringsmiljø hvor alle elever har eget nettbrett. Bekkestua barneskole har en beliggenhet som gir mange muligheter, og det er lett å komme seg til skolen med buss og T-bane. Les mer om skolen: https://bekkestua.barneskole.no/

Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig, systematisk og forskningsbasert utvikling. Elevene våre skal oppleve en relevant skolehverdag som motiverer, og er preget av mestring og trivsel. Alle våre elever skal kjenne egen progresjon, bli hørt og være med å sette sine mål i trygge rammer for læring, sammen med med andre. I Bærumsskolen blir du del av et inkluderende rektorkollegium og et lokalt rektornettverk med god kollegastøtte. Det er kort vei til der avgjørelser tas og du vil være involvert i beslutninger. Sammen skaper vi fremtiden! Les mer om bærumsskolen: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist:  10.06.2024
Arbeidsgiver: Bærum kommune
Sted: Bekkestua
Stillingstittel: Rektor
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god inkludering, trivsel, læring og utvikling hos alle elever
 • Utøve lederskap i tråd med Bærum kommunes forventninger til ledelse, kommunale og nasjonale føringer
 • Lede en ledergruppe som sammen både utfordrer og støtter ansatte til beste for elevenes læring
 • Sørge for at ansatte opplever tillit og dyktiggjøres i sitt oppdrag med å utvikle elevene både faglig og sosialt
 • Bidra til sammenheng og helhet i skolens oppdrag, inkludert SFO
 • Ha totalansvar innenfor eget fullmaktsområde og økonomi, og sørge for god ressursutnyttelse ut fra mål og forventninger
 • I samarbeid med elever, foresatte, medarbeidere, lokalmiljø og andre samarbeidspartnere og tjenester i kommunen, videreutvikle skolen

Kvalifikasjoner

 • Relevant skoleledererfaring, gjerne som rektor
 • Skolelederutdanning, fortrinnsvis master
 • Opptatt av, og kan vise til, gode resultater knyttet til elevenes læring og læringsmiljø
 • God kunnskap om skoleutvikling
 • Teknisk og digital kompetanse og/eller interesse
 • Erfaring med målrettet virksomhetsstyring

Personlige egenskaper

 • En lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering
 • Inkluderer, lytter ut og utøver tillitsbasert ledelse
 • Er opptatt av og trives med elever
 • Arbeider strukturert, helhetlig og med god gjennomføringsevne
 • Har god arbeidskapasitet, samtidig som du kan prioritere sammen med ledergruppen, i en hektisk hverdag
 • Er strategisk og faglig sterk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i en kommune i utvikling
 • Engasjerte medarbeidere med høy faglighet
 • Flotte elever som trives og bryr seg om skolen sin
 • En profesjonell skoleeier hvor du blir en del av et større rektorkollegium og nettverk, med kort vei til nærmeste leder og medvirkende i beslutninger
 • Lederutviklingsprogrammer, faglig utvikling og gode støttefunksjoner
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse

Annet: Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

Kontaktperson:

Birgitte Rose Moltubakk, kommunalsjef oppvekst skole, mobil 992 27 689

Søknad
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Søknadsfrist: 10. juni 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn  for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Powered by Labrador CMS