Ledig stilling:

Rektor Åsveien skole og ressurssenter

Søknadsfrist: 10.12.2023

Rektor  

Åsveien skole og ressurssenter, Trondheim kommune

Ved Åsveien skole og ressurssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som rektor. 

Åsveien skole og ressurssenter er en flott skole som stod nybygd i 2015. Skolen er en sammensatt enhet med en barneskole med kapasitet på inntil 700 elever, SFO-tilbud til 1.- 4. trinn og et autismetilbud med skole og SFO for inntil 20 elever på 1.-10. trinn.

Skolen har idrettshall og et variert og spennende uteområde for elevene. Bygget inneholder blant annet stor aula, kantine med storkjøkken, auditorium og flere spesialrom. Skolen har en spennende kunstsamling og aulaen har stort belegg med kulturell aktivitet i regi av både skolens elever og besøkende aktører. Skolen har en sentral beliggenhet med nærhet til Bymarka og gangavstand til sentrum. Skolen bruker nærområdet aktivt i sin undervisning.Vi har et aktivt elevråd som blant annet jobber godt for å opprettholde vår sertifisering som Grønt Flagg-skole. I tillegg bidrar elevene aktivt til et godt skolemiljø gjennom å være trivselsledere, miljøagenter og kulturverter.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist:  10.12.2023

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Sted: Trondheim

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Satsningsområder

Skolen har de tre siste årene hatt tett samarbeid med PPT i piloten Tett-på og samtidig hatt inkluderende praksis som et fokusområde i vårt utviklingsarbeid. I 2014-2016 deltok skolen i respektprogrammet, et område og arbeid som siden er  videreført. Utover dette har barneskolens profesjonelle læringsfellesskap blant annet hatt fokus på læring og vurdering, sosial kompetanse, atferdsstøtte og regulering, utforskende metoder og leik og samarbeid hjem og skole.

SFO

Skolen har de tre siste årene hatt tett samarbeid med PPT i piloten Tett-på og samtidig hatt inkluderende praksis som et fokusområde i vårt utviklingsarbeid. I 2014-2016 deltok skolen i respektprogrammet, et område og arbeid som siden er videreført. Utover dette har barneskolens profesjonelle læringsfellesskap blant annet hatt fokus på læring og vurdering, sosial kompetanse, atferdsstøtte og regulering, utforskende metoder og leik og samarbeid hjem og skole.

Autismetilbudet og veiledertjenesten

Autismetilbudet er et bydekkende tilbud for barn innen autismespekteret med 20 plasser fra 1.- 10. trinn. Ressurssenteret har veilederansvar innenfor autismespekteret for alle barnehager og grunnskoler i kommunen. Skolen har også et bydekkende veiledningsansvar innen ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) for de barna som ikke havner innenfor autismespekteret. Skolen tilbyr videre kurs, veiledning og tilbud om hospitering.

Ansatte

Skolen har snart 150 ansatte med ulike profesjoner som lærere, miljøterapeuter, vernepleiere, førskolelærere, merkantilt, kokk og miljøarbeidere. Personalet har høy formell- og realkompetanse og er utviklingsorienterte. Ledergruppen består av rektor og fem avdelingsledere. To avdelingsleder for barneskolen, en avdelingsleder for SFO og to avdelingsledere for bydekkende tilbud innen autisme og veiledningstjenestene. 

For deg som ønsker en variert, sammensatt og spennende lederjobb med stort ansvar, så kan rektorjobben på Åsveien skole og ressurssenter tilfredsstille dette.

Skolen jobber med en verdibasert utviklingsprofil i tråd med kunnskapsgrunnlaget i SteinSaksPapir.

Rektor rapporterer til kommunalsjef skole.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling
 • Økonomistyring og resultatkontroll
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst
 • Sikre ivaretakelsen av godt partssamarbeid og medvirkning på enheten

Kvalifikasjoner

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • Erfaring som leder fra skole, fortrinnsvis som rektor.
 • Utdanning innen skoleledelse vektlegges.

Personlige egenskaper

Rektor bør kjennetegnes ved å:

 • være god på samarbeid
 • kunne motivere
 • ha tydelig kommunikasjon
 • være løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • ha gjennomføringskraft
 • ha evne til å samhandle godt med alle ulike ansatte
 • identifisere seg med dagens visjon
 • etterleve skolens verdier
 • ha evne til fleksibilitet
 • være tilpasningsdyktig
 • sørge for at oppgaver fullføres
 • fokusere på kvalitet
 • sette seg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger
 • være energisk i sin tilnærming til arbeidsoppgaver
 • evne å vurdere de langsiktige konsekvensene av planer og aktiviteter
 • være interessert i andre mennesker
 • forbli fokusert og samlet under press

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram for nytilsatte
 • Mentorordning
 • Lederutviklingsprogram
 • Bydelsbaserte nettverksgrupper
 • Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
 • Stor selvstendig myndighet
 • Innflytelse i strategiske diskusjoner
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktpersoner:

Paal Terje Wiig, seniorrådgiver, mobil  958 28 731
LinkedIn-profil

Svein Johny Forren, kommunalsjef skole, mobil  918 69 743

Søknadsfrist: 10. desember 2023 

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Powered by Labrador CMS