Ledig stilling:

Rektorer til Kampen og Nylund skole

Søknadsfrist: 12.10.2023 

Rektorer til Kampen og Nylund skole

Oppvekst og utdanning: Skole, Stavanger kommune

To av våre ærverdige og sentrumsnære barneskoler, Kampen og Nylund, trenger begge ny rektor fra 1. januar 2024 ettersom nåværende rektorer skal gå av med pensjon. 

Vi søker deg som kan videreføre og videreutvikle det gode arbeidet med å skape en skole for alle, gi alle elever et inkluderende og trygt læringsmiljø, lede det stadig pågående arbeidet med læreplaner og rammeplaner, som kan legge strategiske føringer for fremtiden, være en pådriver for å utvikle det lærende profesjonsfellesskapet og videreutvikle skolen slik at elevene er godt rustet til å delta i fremtidens samfunn. Vi ønsker rektorer som sprer arbeidsglede blant de ansatte og anerkjenner deres kompetanse, skaper et godt og trygt arbeidsmiljø, og som sammen med avdelingsledere, ansatte og foresatte bygger et godt lag rundt elevene.

I Stavanger kommune har vi et godt støtteapparat for nye rektorer. Det innebærer et høyt kompetent fellesskap i nettverk med 49 andre rektorer, hvor utvikling av lederkompetanse og ledergrupper vektlegges. Rektorkollegiet er opptatt av læring og utvikling for elever og ansatte, og utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet for lærerne. Oppvekst og utdanning har et godt etablert støtteapparat der du vil få faste kontaktpersoner i eget oppfølgingsteam for skole, egen fadder i rektorkollegiet, og en opplæringsplan i de styringssystemene som kommunen bruker. 

Stavangerskolen består av 47 skoler fordelt på 29 barneskoler, 14 ungdomsskoler, tre oppvekstsenter og én 1-10-skole. I tillegg har vi Johannes læringssenter, Stavanger kulturskole og Lenden skole og ressurssenter.

Nylund skole er en stor og flerkulturell barneskole i Storhaug kommunedel, med fire parallellklasser på de fleste trinn, ca. 630 elever og 90 ansatte. Skolen ligger i urbane omgivelser med flotte turområder i nærheten. Vi har uteskole i Vitenhagen, en hage med lavvo, gapahuk og drivhus. Vi har fulltidsbemannet skolebibliotek. Skolen er for tiden spredt over flere lokasjoner, men dette vil endre seg når nye Lervig skole åpner i kommunedelen, forventet årsskiftet 2024/2025. Elevene på Nylund vil da bli samlokalisert, og elevtallet redusert. Våre ansatte har høy kompetanse, det er en stor andel menn og et svært bra arbeidsmiljø. Skolens ledergruppe består av rektor, tre avdelingsledere på skole og avdelingsleder SFO. Vår visjon er "En inkluderende skole med blikk for den enkelte". Les mer på hjemmesiden: www.minskole.no/Nylund

Kampen skole er en mellomstor barneskole i Eiganes og Våland kommunedel, med ca. 425 elever og 70 ansatte og holder til i en staselig bygning fra 1925. Vi har gangavstand til museer, teater og konserthus. I tillegg har vi flotte turområder i nærheten som Lille Stokkavatn, Mosvatnet og Byhaugen. Kampen skole har lang tradisjon som praksisskole for lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger. Vi er en flerkulturell vi-skole der respekt er et nøkkelord i skolens arbeid med å skape et godt læringsklima, gode relasjoner mellom ansatte og elever og mellom elevene. Det er godt samarbeid mellom ansatte i undervisningsdelen og SFO. Skolens ledergruppe består av rektor, to avdelingsledere i undervisningsdelen og avdelingsleder SFO. Vår visjon er å skape en "Eventyrlig tid" for elevene og legger vekt på at elevene skal være aktive, nysgjerrige og inkluderende. Les mer på hjemmesiden: www.minskole.no/kampen

Arbeidsoppgaver  

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 12.10.2023

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Sted: Stavanger

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast 

Som rektor vil du få ansvar for skolens læringsresultater, både faglig og sosialt.
Du får ansvar for å lede og utvikle skolen i tråd med prinsipper for stavangerskolens praksis og satsingsområdene i strategien Stavangerskolen mot 2025.
 Satsingsområdene er utviklende læringsfellesskap, medborgerskap og bærekraftig utvikling, samt digital kompetanse. 
Du vil være personalleder og sammen med skolens avdelingsledere utgjøre skolens ledergruppe. Vi har i skoleåret 2022/2023 arbeidet spesielt med å videreutvikle oss som effektive ledergrupper. Dette er et felles satsingsområde for ledergruppene ved alle stavangerskolene, og for inneværende skoleår skal vi videreutvikle dette til et helhetlig rammeverk for ledelsespraksis i stavangerskolen. Ledergruppene ved alle skoler er involvert i dette arbeidet.
Du vil som rektor ha ansvar for skolens totale drift og økonomistyring.
Du vil samarbeide med foreldre gjennom uformelle og formelle organer som FAU og samarbeidsutvalg.
Som virksomhetsleder i Stavanger kommune følger rektor lov og avtaleverk, god forvaltningsskikk og har et helhetlig lederansvar.
Se lenke for mer informasjon: helhetlig ledelse og ledelsesprinsippene i Stavanger kommune

Kvalifikasjoner

Du har godkjent lærerutdanning og solid praksis fra skole. Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. 
Skolelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt.
For søkere med godkjent lærerutdanning og solid skoleledererfaring, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning.

Personlige egenskaper

Du har en raus lederstil, er tilstede og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs.
Du er opptatt av lærernes undervisning og elevenes utvikling og læring.
Du er en pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom skolebasert kompetanseutvikling.
Du er en trygg og modig leder som ønsker å være synlig i skolehverdagen.
Du har gode relasjonelle ferdigheter og inkluderer skolens ansatte, elever og foresatte gjennom åpne utviklings- og beslutningsprosesser.
Du er lyttende, tydelig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

Som rektor i stavangerskolen får du en allsidig og utfordrende lederstilling i et kompetent fagmiljø.
Stavanger kommune har et godt støtteapparat for nye rektorer som innebærer faste kontaktpersoner i et eget oppfølgingsteam for skole, samt opplæringsplan i de styringssystemene som Stavanger kommune bruker.
 Som ny rektor vil du få en fadder fra rektorgruppen.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Kollektivordningen HjemJobbHjem.
Stillingskode 995102 - rektor, og lønn etter avtale.

Offentlig søkerliste: 
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

 Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

 Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Kontaktpersoner: 

Jørn Pedersen, kommunalsjef skole, telefon 46 85 12 72
Inger Sofie Berge Hurlen, fagsjef skole, telefon 47 02 74 88

Søknadsfrist: 12. oktober 2023 

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende.

Powered by Labrador CMS