Ledig stilling:

Undervisningsstillinger

Søknadsfrist: 15.06.2023

Undervisningsstillinger Berger og Fagertun skoler

Kort om stillingene:

Inntil 400% lærervikariat, fra 01.08.2023 til 31.07.2024

Utlysningen gjelder også alle stillinger som måtte bli ledige fram til skolestart høsten 2023.

Om enheten:

Skoler og barnehage er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer tidlig innsats, helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder og fornuftig ressursforvaltning. Vi deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal. Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15.06.2023

Arbeidsgiver: Rendalen kommune

Sted: Østerdalen i Innlandet

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Inntil 400% lærervikariat i skoleåret 2023/2024

Berger skole:

Berger skole er en fådelt barneskole med 1. - 7. trinn. Det er 58 elever inneværende år. Skolen har SFO-ordning, og Rendalen kulturskole er lagt inn under virksomheten. Det er 13 ansatte ved skolen. Berger skole har et godt arbeidsmiljø. De ansatte er både nytenkende, engasjerte og har godt humør.

Undervisning i aldersblandede grupper.

Krav til kvalifikasjoner:

Søkere må ha godkjent lærerutdanning. Annen relevant høyskoleutdanning kan godtas, avhengig av erfaring og egnethet. Vi ønsker nye medarbeidere som er fleksible, løsningsorienterte og har gode samarbeidsevner.

Det er ønskelig med undervisningskompetanse i begynneropplæring, norsk som andrespråk og spesialpedagogikk.

Fagertun skole:

Fagertun skole i Rendalen er en 1-10 skole med barnetrinn, ungdomstrinn, SFO og voksenopplæring. Det er i underkant av 100 elever og 20 ansatte ved skolen. Fagertun skole har et godt arbeidsmiljø med et solid personale som du kan bli en del av! Personalet er høyt kvalifisert, har lav gjennomsnittsalder, er nytenkende og omstillingsvillig. Undervisning på ungdomstrinn og i aldersblandede grupper på barnetrinn.

Krav til kvalifikasjoner:

Søkere må ha godkjent lærerutdanning. Annen relevant høyskoleutdanning kan godtas, avhengig av erfaring og egnethet. Det ønskelig med undervisningskompetanse i K&H og norsk som andrespråk samt bred undervisningskompetanse.

Vi ønsker nye medarbeidere som er fleksible, løsningsorienterte og har gode samarbeidsevner.

Særskilte krav til stillingene:

De som tilsettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse (§ 10-9 i opplæringsloven)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til samarbeid
 • Personlig engasjement
 • Viser initiativ, humor og arbeidsglede
 • Setter elevene i sentrum
 • God relasjonskompetanse
 • Løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig område for kommunen
 • Et godt oppvekstmiljø med god kapasitet og kvalitet
 • Et arbeidsmiljø som er preget av samarbeid, utvikling og glede
 • Lønn etter avtale
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Kontaktpersoner:

Rektor Mette Kristin Kletten, mette.kristin.kletten@rendalen.kommune, telefon 400 34 193

Oppvekstsjef Marie Giil, marie.giil@rendalen.kommune.no, telefon 906 83 691

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Søk på stillingen her

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Arbeidsgiver: Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Hedmark fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har ca. 1 800 innbyggere og er den største kommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

Powered by Labrador CMS