Ledig stilling:

Vi søker lærere i Ullensakerskolen

Søknadsfrist: 01.02.2023

Vi søker lærere i Ullensakerskolen

Ullensaker kommune


Ullensakerskolen søker lærere fra høsten 2023

Ullensakerskolen består av 15 grunnskoler; 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Elevtallet er per i dag ca. 5.600 og stadig økende.I tillegg drifter kommunen en interkommunal voksenopplæring for Øvre Romerike med grunnskoleavdeling. Ullensaker har fokus på hele læringsløpet; fra barnehage, gjennom grunnskole og videregående skole. Gjennom et helhetlig læringsløp ønsker vi å gi alle barn i Ullensaker like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner, slik at de kan gjennomføre grunnskoleløpet og videregående skole. Et raust og støttende leke- og læringsmiljø danner grunnlaget for en positiv kultur der barn og unge oppmuntres og stimuleres til sosial og faglig utvikling.

Fakta om stillingene:

Søknadsfrist: 01.02.2023

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Sted: Jessheim / Ullensaker

Stillingstittel: Lærer
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Følgende skoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.2023:

Mer informasjon om å jobbe i Ullensakerskolen finner du HER.

Vennligst oppgi skolens navn i søknaden dersom du søker stilling ved én eller flere spesifikke skoler.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre god klasseledelse
 • Undervise, planlegge, tilrettelegge, tilpasse og evaluere
 • Følge opp elevenes læringsutbytte og progresjon
 • Samarbeide med hjemmet
 • Skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene
 • Være en aktiv bidragsyter i skolens profesjonsfellesskap og utviklingsarbeid
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent kompetanse for å undervise i fag på barnetrinn eller ungdomstrinn
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til å samarbeide og etablere gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer
 • Du er positiv, engasjert, strukturert og målbevisst
 • Du er interessert i å bidra aktivt til et inkluderende og trygt læringsmiljø der alle elever gis mulighet til utvikling i henhold til egne behov og forutsetninger
 • Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring
 • Du er opptatt av å arbeide forskningsinformert og videreutvikle egen praksis i klasserommet

Vi tilbyr

 • Nyutdannede lærere starter med 4 års ansiennitet og får egen veileder de to første arbeidsårene, samt veiledning i gruppe på tvers av skoler
 • Deltagelse i profesjonsfaglig fellesskap med dyktige kolleger
 • Vi har gode støttesystemer, blant annet i Pedagogisk senter, som støtter og veileder skolene innenfor lesing, regning, læringsmiljø og digitale ferdigheter
 • Vi har gode ordninger for oppfølging av nyansatte og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning
 • Vi har fokus på digital kompetanse i læringsløpet, og alle elever i grunnskolen har eget læringsbrett
 • Lønn etter hovedtariffavtalen. Ullensaker kommune har gode kontaktlærertillegg

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon
Ellen Elise Aarstad, skolefaglig rådgiver, mobil 926 31 445
e-post: ellen.elise.aarstad2@ullensaker.kommune.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 01.februar 2023

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 42.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her


Powered by Labrador CMS