Ledig stilling:

Ledige undervisningsstillinger 2024/2025

Søknadsfrist: 17.03.2024

Vil du bli lærer hos oss?

Ledige undervisningsstillinger 2024/2025

Kommunen du kommer til

Lebesby kommune er en kommune helt nord i Finnmark. Kommunen er langstrakt og de ca. 1200 hardføre innbyggerne lever spredt i små bygder, men flest i kommunesenteret Kjøllefjord. Vi er kjent for vår optimisme og stå-på-vilje, og stor satsning på næring, mange aktive ildsjeler og et hav av lag og foreninger.Selve hemmeligheten ligger i folkene. De som alltid sier hei når du kommer på arbeid, eller på butikken. De som skaper de mange arrangementene og aktivitetene, og dermed bidrar til et varmt og levende samfunn der man får bli kjent med gamle og nye.I tillegg er det vakker og rå natur i rask nærhet. Se også vår hjemmesideFacebookside og www.visitnordkyn.com

Hvorfor søke stilling som lærer i Lebesby kommune?

Du får: 

 • Utbetalt et stabilitetstillegg hvert andre år på inntil 80 000 kr for lærere og barnehagelærere med godkjent utdanning i fast stilling, 80%-100% fast stilling gir tillegg på 80 000 kr. Faste stillinger under 80 % gis beløp forholdvis stillingsprosent.
 • Kompetansetillegg for videreutdanning, 30/60 stp, hhv. 10.000/20.000 etter bestått utdanning i tjenstetid.
 • Utbetalt et ansiennitetstillegg etter 3 år som som tilsatt i skole/barnehage i Lebesby kommune.Tillegget, kr. 8500.- utebetales hvert år til ansatte med godkjent pedagogisk utdanning.
 • Det utbetales også funksjonstillegg til ansatte som har lagt funksjoner til sin stilling, slik som kontaktlærere, teamledere m.v.
 • Vi tilbyr gode vilkår ved videreutdanning gjennom nasjonaleordning, med bl.a. permisjon m/lønn, dekning av reise/opphold innenfor gitt ramme. 
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjeld m.v.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å formidle bolig
 • Gode velferds- og andre personalordninger, herunder oppstartstilskudd for de som flytter til kommunen

Om Kjøllefjord skole

Kjøllefjord barne- og ungdomsskole er en fulldelt skole med under 100 elever fra 1. til 10.trinn. Skolen har SFO-tilbud. Lebesby kommune deltar i kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende opplæring. Vi har fokus på trivsel, læring og faglig utvikling, og godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Skolen er godt oppsatt med digitale hjelpemidler, blant annet digitale enheter til alle elever og lærere og Smartboards i alle klasserom. Skolen har nyrenoverte lokaler og tilgang til svømmebasseng og idrettshall som ligger like i nærheten. Skolen samarbeider nært med folkebiblioteket der det også finnes et makerspace-verksted. Vi har aktive, engasjerte lærere og elever som finner på mye gøy og lærerikt, se vår Facebookside

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 17.03.2024
Arbeidsgiver: Lebesby kommune
Sted: Kjøllefjord
Stillingstittel: Lærer
Heltid / Deltid: Heltid (4 stillinger)
Ansettelsesform: Fast

Om stillingen

Kjøllefjord barn- og ungdomsskole trenger allsidige, fleksible og tydelige voksenpersoner som kan jobbe som lærere i skolen, både faste stillinger og vikariater. En av stillingene ønskes snarlig tiltredelse. Spennende mulighet for å undervise i flere fag, noen ganger på tvers av trinn, og her er også stilling tilknyttet LOSA.

Vi ønsker oss følgende fagkompetanse:

 • naturfag
 • norsk
 • kroppsøving
 • musikk
 • engelsk
 • spesialpedagogikk
 • norsk som andrespråk
 • finsk
 • samisk

Våre behov kan endre seg.

Arbeidsoppgaver

Undervisning 1. – 10. trinn avhengig av kompetanse/erfaring. Kontaktlæreransvar må påberegnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lærerutdanning med kompetanse til å undervise i grunnskolen
 • Søkere fra andre land må ha norsk godkjenning av utdanning
 • Søkere som ikke har norsk som morsmål, må ha bestått norskprøve, nivå C1 eller tilsvarende høyskoleutdanning fra Norge
 • Relevant praksis, personlig egnethet og fagkrets vil vektlegges.

Du som søker er

 • opptatt av å skape positive relasjoner til elevene, samtidig som du er tydelig og har klare forventninger
 • opptatt av tilpasset undervisning
 • faglig dyktig
 • en god formidler
 • en samarbeidsvillig kollega som deltar i utviklingsarbeid
 • en tydelig voksenperson med gode evner i klasseledelse
 • i stand til å skape og opprettholde gode og trygge relasjoner med elever, kollegaer og foreldre
 • en med gode samarbeidsevner og er lojal ovenfor skolens regler og avtaler
 • positiv, fleksibel og tar ansvar
 • opptatt av elevenes læring og utvikling
 • stabil og pålitelig

Annet:

 • Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.
 • Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden.
 • Gyldig politi- og helseattest må fremlegges før tiltredelse
 • Søknadsfrist: 17. mars 2024
 • Tiltredelse: 1.8.24, men for en stilling vil det være snarlig tiltredelse. 
 • Mer offentlighet
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Vil du vite mer?

For nærmere opplysninger om stillingen og stillingsbeskrivelse, ta kontakt med
Elisa Viitamaa, rektor, telefon 95 72 18 48, e-post: elisa.viitamaa@lebesby.kommune.no.

Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.

Vil du vite mer om Lebesby kommune?
Ta en titt på klipp fra livet langt mot nord.
eller sjekk i aktivitetskalenderen hva som skjer i Lebesby kommune

Søknadsfrist: 17. mars 2024

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS