Ledig stilling:

Lærerstillinger i Lyngen - Eidebakken skole

Søknadsfrist: 29.02.2024 

Ledige lærerstillinger i Lyngen - Eidebakken skole

Inntil 4 faste 100 % lærerstillinger 

 

Fra og med skoleåret 2024/2025 er det ved Eidebakken skole i Lyngen ledig inntil 4 faste lærerstillinger - 100% stillingsstørrelse. 

FAGBEHOV - i tillegg til kjernefagene norsk, matematikk og engelsk, ønsker vi søkere som har ett eller flere av følgende studier i fagkretsen: naturfag, musikk, tysk, spesialpedagogikk eller andrespråks-pedagogikk.

 • Søknaden sendes elektronisk på JobbNorge.
 • Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
 • Det er krav om politiattest ved ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Til orientering: Det lyses parallelt ut inntil fire vikariat ved skolen med samme søknadsfrist. Interesserte søkere oppfordres til å søke på begge disse utlysningene.

 

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 29.02.2024
Arbeidsgiver: Lyngen kommune
Sted: Lyngseidet   
Stillingstittel: Lærer
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast 

VIL DU VÆRE MED PÅ LYNGEN-LAGET?

Lyngen kommunes mangeårige satsing på barn og unge, har gitt skolene gode utviklingsmuligheter.

Er det noe du skulle ønske du hadde tilgang til som lærer? Da har vi det sannsynligvis hos oss. Gjennom år har vi bygget oss sterke på kompetanse, nye skolebygg, laget rundt barnet og tverrfaglig samarbeid. Lyngen kommune har rustet opp skolene både med analoge og digitale hjelpemidler.

Elevene har fysiske lærebøker etter den nye læreplanen i alle fag, samtidig har hver enkelt elev sin egen iPad eller pc og tilgang til flere læringsplattformer. 

Vi søker etter lærere som vil bidra inn i vårt kollektive læringsfellesskap der vi har fokus på å gjøre hverandre gode.

Bli med på laget, da vel!

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent grunnskoleutdanning
 • Fagutdanning fra høgskole og/eller universitet

Vi søker lærere som:

 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Er stabile og autoritative voksne og har en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring
 • Er faglig dyktige og planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning med vekt på inkludering, mestring, motivasjon og faglig utvikling hos elevene
 • Kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle elever
 • Har gode samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og engasjert 
 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.
 • Har gode digitale ferdigheter
 • Kan tenke seg å være kontaktlærer

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i et lærende og positivt miljø
 • Et tverrfaglig lag rundt elevene
 • Faglige utfordringer og potensiale for utvikling
 • Erfaringsdeling og kompetanseheving på kommunalt nivå
 • Veiledning av nytilsatte

Om oss

Lyngen kommune har om lag 2 700 innbyggere og er kjent for sin rolige fjord og sine majestetiske fjell. Kommunesenteret ligger på Lyngseidet, ca. 1,5 timers kjøretur fra Tromsø. Lyngen kan by på et variert arbeidsmarked, et godt utviklet tjenestetilbud, levende lokalsamfunn og gode økonomiske virkemidler. Lyngen ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, noe som betyr gratis barnehage, lavere skatt, nedskriving av studielån og fritak for el-avgift.

Eidebakken skole er en 1.-10. skole med ca. 180 elever og 40 ansatte. Skolen ligger i kommunesenteret av Lyngseidet. Eidebakken skole ble tatt i bruk høsten 2011, og har fine, tidsriktige lokaler. Skolen har eget svømmebasseng, fotballhall og klatrevegg og ligger i umiddelbar nærhet til lysløype, alpinbakke og ungdomsklubben på Lyngseidet.

Kontaktperson:

Tone Mari Iversen, enhetsleder/rektor, mobil 990 23 534,
e-post: Tone.Mari.Iversen@lyngen.kommune.no

Lyngen kommune hjemmeside

Søknadsfrist:  29. februar 2024

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS