Ledig stilling:

Seniorrådgiver ved RKBU Vest

Søknadsfrist: 04.06.2023

Seniorrådgiver ved RKBU Vest

Spennende oppgaver venter ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Vi søker derfor deg som ønsker en allsidig og selvstendig jobb i et dynamisk og faglig sterkt miljø, der du får bruke din faglige kompetanse i tett samarbeid med kolleger og ansatte i tjenester for barn og unge.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 04.juni 2023

Arbeidsgiver: NORCE

Sted: Bergen

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Om stillingen

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU) Vest er det ledig en fast stilling som Seniorrådgiver i 100%.

Stillingen vil være knyttet til gruppen «Psykisk helse i skole og barnehage».

Hovedområdet vil være innen systemarbeid med mobbing blant barn og unge i skole, barnehage og fritidsmiljøer. Stillingen innebærer undervisning, opplæring og implementeringsarbeid i samarbeid med andre ansatte ved RKBU Vest samt med ansatte og ledelse i barnehage, skole og fritidssektoren.

Stillingen vil også innebære arbeid med forskningsbaserte programmer mot mobbing og antisosial atferd, og formidling av forskningsbasert kunnskap på dette og beslektede områder. Til stillingen ligger utvikling av fagstoff tilrettelagt for undervisning innen antimobbefeltet. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd med tilhørende System for kvalitetssikring for Olweusprogrammet står sentralt.

Det må påregnes noe reisevirksomhet samt en del administrative oppgaver.

Stillingen innbefatter å drive fagutviklingsoppgaver i tråd med RKBU Vests samfunnsoppdrag, slik det er beskrevet i strategiplan og tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet. I tillegg er det forventet å bidra til søknads- og rapporteringsarbeid og bidra til intern møte- og evalueringsvirksomhet i tråd med retningslinjer og strategiplaner for NORCE AS og RKBU Vest. Ønsket tiltredelse: 1.september.

Søkere

Vi søker etter en engasjert person med gode samarbeidsevner som er nysgjerrig på og interessert i kunnskap og forskningsbasert praksis generelt og systemarbeid mot mobbing spesielt.

Søker må ha god kjennskap til oppdatert pedagogisk praksis i skole og barnehage, samt være oppdatert på de nye læreplanene og det gjeldende lovverket for det psykososiale skolemiljøet. Det er i tillegg ønskelig at søker har erfaring med formidling og læringsarbeid for voksne samt inneha gode formidlingsevner og digitale ferdigheter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • Erfaring med undervisning og veiledning vektlegges. Pedagogisk kompetanse og didaktisk praksis er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å utvikle, tilrettelegge og formidle fagstoff på en klar og engasjerende måte
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Gode ferdigheter og kunnskaper innen digitale verktøy
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi kan tilby

Et inkluderende og engasjert arbeidsmiljø. Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Arbeidssted vil være i NORCE sine lokaler i Nygårdsgaten 112-114, nær Bybanen og Bergen sentrum.

Opplysninger om stillingen

Utfyllende opplysninger om stillingen kan man få ved å henvende seg til lokal prosjektleder ved RKBU Vest, Hilde Brendehaug Hugaas, e-post: hihu@norceresearch.no , telefon 47265267 eller faggruppeleder Bjørn Brunborg, e-post: bjbr@norceresearch.no, telefon: 41652364

Slik søker du

Stillingen søkes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon til referanser

Hjemmeside NORCE

Søknadsfrist: 4. juni 2023

Kandidater forventes å åpent tilby all relevant informasjon om seg selv under rekrutteringsprosessen. Videre kan man forvente at bakgrunnssjekk kan bli utført på alle endelige kandidater, og kandidater vil kunne bli kontrollert mot relevante lister for å sikre overholdelse av aktuelle regler for eksportkontroll og sanksjoner. Kandidater vil bli bedt om å gi informasjon om tilknytning til høyrisikoland for en sikkerhetsvurdering.

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vår visjon er «Lidenskap for kunnskap - Sammen for bærekraft». FNs bærekraftsmål er et viktig rammeverk for vår strategi. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskapning lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har over 800 ansatte fordelt på kontorer i Bergen (hovedkontor), Tromsø, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Powered by Labrador CMS