Ledig stilling:

Undervisningsstillinger skoleåret 2024/2025

Søknadsfrist: 10.03.2024

Undervisningsstillinger skoleåret 2024/2025

Grunnskolelærer

Har du lyst til å være en del av vårt skolemiljø, og bidra til at elevene i Rauma skal oppleve mestring og lærelyst? Nå søker vi etter lærere til flere av skolene våre. 

Fakta om stillingene:

Søknadsfrist: 10.03.2024
Tiltredelse: 01.08.2024
Arbeidsgiver: Rauma kommune
Arbeidssted: Rauma, Møre og Romsdal
Stillingstittel: Grunnskolelærer
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast / vikariat

Stillinger 

Ledige undervisningsstillinger i barneskole og ungdomsskole, faste stillinger og vikariater. Spørsmål tilknytta den enkelte skole må rettes til rektorene ved den enkelte skole.

Beskrivelse av arbeidssted

Rauma kommune har totalt 5 kommunale grunnskoler, fordelt på 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg er Rauma voksenopplæring lokalisert på Åndalsnes ungdomsskole. Det er rundt 860 elever i Rauma kommune. Alle skolene har lederteam bestående av rektor og avdelingsledere. 

Skolene i Rauma kommune

 • Isfjorden skole, 1. -7. trinn
 • Måndalen skole, 1. - 10. trinn
 • Åfarnes skole, 1. - 10. trinn
 • Åndalsnes barneskole, 1. - 7. trinn
 • Åndalsnes ungdomsskole, 8. - 10. trinn
 • Rauma voksenopplæring

Skolene i Rauma arbeider målrettet for å skape gode skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst. Utvikling av lærelyst legger grunnlaget for livslang læring. Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og i Romsdalsregionen ellers. Skolene i Rauma er opptatt av utviklingsområder knyttet til klasseledelse, vurderingspraksis, dybdelæring, digital praksis og et godt læringsmiljø. Vi ønsker oss en skole der elevene trives godt og lærer mye!

Les mer om Raumaskolen her: Skole - Rauma kommune 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning 1.-10. trinn avhengig av kompetanse/erfaring.
 • Kontaktlæreransvar må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som grunnskolelærer eller allmennlærer m/tillegg.
 • God digital kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne.

Ønske om 

 • Bred kompetanse i basisfagene norsk, matematikk og engelsk er ønskelig.
 • Gjerne fordypning i spesialundervisning eller andrespråkspedagogikk i tillegg til grunnskolelærerutdanning.
 • For ungdomstrinnet er det også ønskelig med tysk i fagkretsen.
 • Relevant erfaring er ønskelig.

Annen pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse kan bli vurdert. 

Personlige egenskaper vi særlig ser etter

Du besitter en god evne til planlegging, strukturert arbeid og selvstendighet. Din kapasitet til å bygge solide relasjoner med elever, deres foresatte, og kolleger utmerker seg. Du trives i teamarbeid, viser lojalitet til felles beslutninger og bidrar aktivt til et positivt samarbeidsmiljø.

Med en høy arbeidskapasitet og en god evne til å holde fokus, engasjerer du deg for å skape et stimulerende læringsmiljø som fremmer læring for elevene. Din erfaring med digitale undervisningsverktøy kombinert med en proaktiv bruk av skolens digitale ressurser, bidrar til å fremme elevenes læring.

Ditt positive syn, gode humør, og naturlig egenskap gjøre at du trives med å jobbe sammen med mennesker i alle aldersgrupper. Du er en katalysator for utvikling innen organisasjonen, og bidrar til kontinuerlig forbedring og innovasjon på arbeidsplassen. Kommunikasjonen din er tydelig og vennlig, både internt blant kolleger og eksternt med våre samarbeidspartnere, noe som understreker din omgjengelighet og profesjonalitet.

 Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer med god kompetanse.
 • Fremoverlente skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Raumaskolen.
 • Et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet.

Ansettelse

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven §39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. 

Søknad 

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader.  Søkerveiledning: personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

 Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

Kontaktpersoner:

Rektor Isfjorden skole, Kim Hugo Nyheim
E-post: kim.nyheim@rauma.kommune.no 
Mobil: +47 98 83 11 90

Rektor Måndalen skule, Ingrid Sylvia Renberg
E-post: ingrid.renberg@rauma.kommune.no 
Mobil: +47 95 16 11 65

Rektor Åfarnes skole, Idunn Frøyshov Pharo
E-post: idunn.pharo@rauma.kommune.no 
Mobil: +47 46 83 16 69

Rektor Åndalsnes barneskole, Nina Ellingseter Aandal
E-post: nina.aandal@rauma.kommune.no 
Mobil: +47 98 87 14 14

Rektor Åndalsnes ungdomsskole og Rauma Voksenopplæring, Bjørn Nord
E-post: bjorn.nord@rauma.kommune.no 
Mobil: +47 92 60 83 26

Skolesjef, Aina Øyen Henden
E-post: aina.henden@rauma.kommune.no 
Mobil: +47 48 89 19 38

Hjemmeside: www.rauma.no

Søknadsfrist: 10. mars 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Velkommen til verdens beste kommune for naturglade mennesker! Hos oss kan du både ha en givende jobb og en aktiv fritid. Du har kort vei til naturopplevelser uansett hvor du befinner deg i kommunen. Kommunesenteret Åndalsnes ligger innen 1-2 timers kjøretur til Molde og Ålesund lufthavn, og Raumabanen gjør at du kan reise miljøvennlig med tog. Kommunen har et bredt og fremoverlent næringsliv og satser aktivt på turisme og gode opplevelser for alle. Kjente turistmål som Trollstigen, Romsdalseggen, Rampestreken og Romsdalsgondolen finner du her, og vi har et spennende og variert kulturliv med Rauma kulturhus som motor. Norsk fjellfestival, Trollveggen Triathlon og Rauma Rock er tre av folkefestene som skaper liv og røre. Barna har gode tilbud gjennom bl.a. Barnas turlag, speideren eller 4H. Velkommen til naturgledekommunen Rauma!

Powered by Labrador CMS