Ledig stilling:

Lærarjobb i Sunnfjord kommune

Søknadsfrist: 10.03.2024

Lærarjobb i Sunnfjord kommune

Sunnfjordskulen er prega av trivsel, gode faglege resultat og godt profesjonsfagleg samarbeid. Vi har behov for fleire lærarar. Som nyutdanna deltar du i eit eige program med andre nyutdanna. Dette er ein glimrande start på arbeidslivet som lærar!

Fakta om stillinga:

Søknadsfrist:  10.03.2024
Arbeidsgivar: Sunnfjord kommune
Stad: Sunnfjord kommune
Stillingstittel: Lærar
Heltid / Deltid: Heltid
Tiltreding:  01.08.2024  
Tilsetjingsform: Fast og vikariat

Gode lønsordningar som kjem i tillegg til grunnløna di:

  • kompetansetillegg om du har, eller tek studiepoeng ut over grunnutdanninga
  • høge tillegg om du blir kontaktlærar
  • gode tillegg om du ønsker å søke på funksjonsstillingar

Vidareutdanning: 

I Sunnfjordskulen har vi gode ordningar for vidareutdanning. Det er høve til å søke om vidareutdanning med løn, sjølv om du er nyutdanna eller nytilsett. 

Vi tilbyr føljande stillingar, faste og mellombelse: 

 Her finn du fleire detaljar om stillingane.

Kvalifikasjonar: 

  • godkjent lærarutdanning
  • gode kunnskapar, både fagleg og didaktisk
  • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • er tydeleg og motiverande i klasseleiing, relasjonsbygging og elevhandtering
  • kan tilpasse opplæringa til det beste for kvar einskild elev
  • har gode kunnskapar i nynorsk og bruk av IKT

Dei som vert tilsett må kunne ta på seg kontaktlæraransvar. Dei fleste vikariata varer ut skuleåret, men nokre vikariat kan ha kortare varigheit.

Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju. Vi krev politiattest av ny dato før start i stilling.

Du finn meir informasjon om skulane og stillingane på skulane sine nettsider. 

Det kan bli fleire ledige stillingar fram mot skulestart. 

Søknad:

Du søker elektronisk og prioriterer i søknaden kva skule du søker på. Det er viktig at du legg ved (lastar opp) vitnemål og attestar.

Kontaktpersonar:

Assisterande rektor Sande skule, Ann-Kristin Strandheim, mobil 997 04 806
e-post: ann-kristin.strandheim@sunnfjord.kommune.no 

Rektor Sunde skule,  Anne Finsveen Midtbø, mobil 957 43 593,
e-post: anne.kristin.finsveen.midtbo@sunnfjord.kommune.no

Rektor Vassenden skule,  Anne-Cecilie Kapstad, mobil 992 02 656
e-post: anne-cecilie.kapstad@sunnfjord.kommune.no 

Rektor Skei skule, Annette Dale Natås, mobil 918 38 878,
e-post: annette.dale.natas@sunnfjord.kommune.no

Rektor Naustdal skule,  Gunn Marit Haugsbø, mobil 456 10 109,
e-post: gunn.marit.birgitte.haugsbo@sunnfjord.kommune.no

Rektor Førde ungdomsskule, Hallgeir Hamre, mobil 958 71 487
e-post: hallgeir.hamre@sunnfjord.kommune.no

Einingsleiar Vevring skule og barnehage, Helga Langeland Sæbø , mobil 958 19 997,
e-post: helga.langeland.saebo@sunnfjord.kommune.no

Rektor Viksdalen skule, Jorunn Hope, mobil 944 38 213,
e-post: jorunn.hope@sunnfjord.kommune.no

Rektor Holsen skule og barnehage,  Per Inge Seime, mobil 414 02 772,
e-post: per.inge.seime@sunnfjord.kommune.no

Rektor Flatene skule, Sindre Roska, mobil 958 03 332,
e-post: sindre.roska@sunnfjord.kommune.no

Rektor Bygstad skule, Stian Neset, mobil 412 16 147,
e-post: stian.neset@sunnfjord.kommune.no

Rektor Halbrend skule,  Sølvi Søgnen, mobil 958 15 569,
e-post: solvi.irene.sognen@sunnfjord.kommune.no

Rektor Førde barneskule,  Therese Helland, mobil 915 91 751,
e-post: therese.helland@sunnfjord.kommune.no 

Rektor Slåtten skule,  Turid Hatlem, mobil 915 42 562,
e-post: turid.irene.hatlem@sunnfjord.kommune.no

Søknadsfrist: 10.mars 2024

Velkommen til Sunnfjord. Vi ser fram til å høyre frå deg.  

Heimeside  

Søk på stillinga her

Powered by Labrador CMS