Ledig stilling:

Kommunalsjef oppvekst Trysil kommune

Søknadsfrist: 01.10.2023 

Kommunalsjef oppvekst 

Trysil kommune

Topplederstilling for deg som ønsker å påvirke og utvikle barn og unges oppvekstmiljø og læring i Trysil kommune. 

Kommunalsjefen er en av tre kommunalsjefer i kommunedirektørens ledergruppe og utøver den strategiske ledelsen innenfor sin sektor på vegne av kommunedirektøren. I dette ligger det også tett samarbeid med folkevalgte organer.

Kommunalsjef for oppvekst har overordnet ansvar for grunnskolen, barnehagene, barnevern, PPT, voksenopplæring og helsestasjon. 

Trysil har en sterk tradisjon for innovasjon og aktiv deltakelse i regionale fora – i tråd med Trysil kommune sitt motto: Stavtaket foran! 

 

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 01.10.2023

Arbeidsgiver:  Trysil kommune

Sted: Trysil

Stillingstittel:  Kommunalsjef oppvekst 

Heltid / Deltid: Heltid 

Ansettelsesform: Fast  

Arbeidsoppgaver

 • Styre og lede en kompleks sektor i kommunen med faglig, økonomisk og personalmessig ansvar.
 • Initiere utviklingsarbeid innenfor egen sektor med samarbeid mellom sektorens ulike fagområder.
 • Samarbeide og samhandle på tvers av sektorene i Trysil kommune.
 • Sørge for at saker som legges fram for politiske organer er forsvarlig utredet, og iverksette politiske vedtak for sektoren.
 • Samarbeide med eksterne aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Ivareta og fremme Trysil kommunes verdier og arbeidsgiverpolitikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høgskole-/universitetsnivå med fagkrets innenfor pedagogikk. I tillegg har du gjerne videreutdanning innen ledelse, eller er motivert for videreutdanning innen ledelse. 
 • Erfaring fra ett eller flere av virksomhetens fagområder.
 • Gode lederegenskaper med ledererfaring fortrinnsvis fra offentlig sektor, og gjerne fra strategisk toppledernivå
 • God økonomiforståelse og er god på økonomistyring.
 • Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag

Personlige egenskaper

Vi ønsker en kommunalsjef som:

 • Er trygg, tydelig og synlig som leder - samt en leder som tør, vil og kan.
 • Er en pådriver, er inkluderende, initiativrik og utviklingsorientert.
 • Evner å innta et helhetsperspektiv lokalt, regionalt og sentralt.
 • Evner å fange opp det som «rører» seg internt og eksternt innenfor fagområdet, og handler deretter
 • Evner å skape gode relasjoner og samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte, folkevalgte og innbyggere.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Vi benytter evne- og personlighetstester i forbindelse med utvelgelse av aktuelle kandidater. 

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling.
 • Gode muligheter til å påvirke utviklingen i Trysil og tjenestetilbudet i Trysil kommune.
 • En dynamisk organisasjon med kompetente medarbeidere.
 • Et kommunestyre og politiske utvalg som har ambisjoner.
 • Gode betingelser – lønn etter avtale og god offentlige pensjonsordning.

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å beskriv alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din. 

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Offentlig søkerliste  

Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. 

Kontaktperson:     

Jan Sævig, kommunedirektør, mobil 907 24 937

Søknadsfrist: 01.oktober 2023

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Trysil kommune

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner. 

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander har ved utgangen av 2022 tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og en privat barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha både barnehagegaranti og læreplassgaranti.

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse og mestring, oppvekst, og samfunnsutvikling. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og kommunikasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 800 ansatte utgjør til sammen 630 årsverk. 

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Powered by Labrador CMS