Ledig stilling:

Enhetsleder Nardosletta barnehager

Søknadsfrist: 03.01.2024 

Enhetsleder Nardosletta barnehager  

Trondheim kommune

Ved Nardosletta barnehager er det ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder fra 1. januar 2024.

Nardosletta barnehager består av Vestlia barnehager og Jotunheimen barnehage, der Vestlia barnehager består av to hus. Det er for tiden åtte barnegrupper med til sammen 135 barn og 35 ansatte.

I tillegg til enhetsleder består administrasjonen av en avdelingsleder i 100 prosent, og en merkantil i 50 prosent stilling.

Nardosletta barnehagers visjon er "fellesskap, felles skapt ”. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner som forutsetning for å sikre et godt kvalitetsmessig læringsmiljø i barnehagen. For å skape fellesskap vil vi sikre gode arenaer for at alle, foreldre, barn, ansatte, nærmiljø, samt andre enheteter kan møtes. 

Vår visjon styrker vi også gjennom vår deltagelse i "Barn og Rom" nettverket og "Reggio" nettverket, fordi vi ønsker å fremme barnas læringsmiljø. Gjennom vår deltagelse i REKOM
 "mot til å lede" har vi fokus på pedagogisk ledelse. 

Våre satsinger er ellers:

 • prosjektarbeid for å inkludere, samskape og sikre barns medvirkning
 • fokus på flerkulturelt arbeid og jobber for sterke fellesskap gjennom relasjonsbygging og skape nye møteplasser. Både i barnehagen og nærmiljøet.

Som enhetsleder vil du ha kjennskap til kommunens overordnede mål for å kunne ta utgangspunkt i barn og familier når vi jobber for å nå mål om trivsel og læring for alle. Livskvalitet og relasjonell velferd står sentralt for enhetens verdier.

Trondheim kommune har en overordnet oppvekststrategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir. Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår i årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef barnehage.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 03.01.2024

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Sted: Trondheim

Stillingstittel: Enhetsleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet og bidrag i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim. Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Trondheim kommune ønsker styrere som har kunnskaper og ferdigheter innen:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling og ivaretakelse av enhetens og barnehagenes egenart
 • Samspill med barn, foreldre og ansatte
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Aktiv bidragsyter i partssamarbeidet
 • Endrings- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk ledelse og planlegging

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.
 • Ledererfaring er nødvendig, og lederutdannelse er ønskelig.

Personlige egenskaper

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for å skape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus, også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

En utviklingsorientert organisasjon med:

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
 • Deltakelse i bydelsbaserte nettverksgrupper
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktpersoner:

Paal Terje Wiig, seniorrådgiver, mobil 958 28 731
LinkedIn-profil

Marianne Bruket, kommunalsjef barnehage, mobil 913 88 049
LinkedIn-profil

Søknadsfrist: 3. januar 2024 

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Powered by Labrador CMS