Ledig stilling:

Direktør oppvekst 

Søknadsfrist: 25.02.2024 

Direktør oppvekst

Kommuneområde organisasjon, Sarpsborg kommune

Om stillingen

Er du en samfunnsengasjert og dyktig leder? Ønsker du en jobb der du kan bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Sarpsborg? Da kan dette være en lederstilling for deg!

Til stillingen ligger det overordnede ansvaret for drift og utvikling av kommunens barnehager og skoler, samt å koordinere og følge opp politiske saker.

 • Arbeidet bygger opp om hovedområdene i kommunens samfunnsplan:
  Det gode hjemstedet
  Jobbene for framtiden
  Opplevelser for livet

  I framtida må vi lykkes med å gi innbyggerne våre gode tjenester med færre ressurser enn i dag. For å lykkes med det, er det nødvendig med et tett samarbeid i hele kommunen, mellom ulike fagmiljøer, både i og utenfor organisasjonen.

  Kommuneområdet omfatter 27 virksomheter hvorav 19 skoler, 4 barnehage-virksomheter, samt virksomheter for spesialpedagogiske tiltak førskole, PPT, St. Marie læringssenter og oppveksttjenester. Direktør oppvekst har linjeansvar for virksomhetene innenfor kommuneområdet og deres resultatoppnåelse på fag, økonomi og medarbeiderfeltet.

  Stillingen som direktør oppvekst er en del av kommunens administrative toppledelse og rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist:  25.02.2024 
Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune
Sted: Sarpsborg
Stillingstittel:  Direktør oppvekst
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle kommuneområde oppvekst
 • Helhetlig strategi, planlegging, og saksutredning for politisk ledelse innenfor kommuneområdets ansvarsfelt
 • Sørge for god økonomistyring
 • Realisere vedtatte planer og prosjekter
 • Støtte virksomhetene i prosjekter, satsingsområder og driftsoppgaver
 • Jobbe strukturert med endringskultur og metodikk
 • Samarbeide om barn og unges oppvekstsvilkår internt i kommunen og med eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen det pedagogiske fagområdet
 • Relevant ledererfaring, gjerne med utvikling av komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra oppvekstfeltet
 • Erfaring fra kommunal virksomhet og/eller annen offentlig forvaltning, herunder samspill med politisk ledelse og tillitsvalgte
 • God økonomiforståelse
 • Evne til samhandling med ulike tjeneste- og fagområder

Personlige egenskaper

Vi ønsker at vår nye direktør skal være:

 • Robust og trygg i lederrollen, ha evne til å jobbe strukturert og gjennomføre vedtatte mål og strategier
 • God til å bygge relasjoner og ha evne til å sette en tydelig retning for kommuneområdet
 • En tydelig representant for Sarpsborg, imøtekommende og med ambisjoner for oppvekstområdet i Sarpsborg kommune
 • God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En spennende topplederstilling med fokus på utvikling av et spennende fagområde i en stor kommune
 • Et etablert system for lederavtaler og spennende utviklingsmuligheter
 • Lønnsplassering innenfor kommunens lederlønnssystem
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter verdiene «Framtidsrettet – Åpen – Respektfull - Troverdig». Kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg».

Kontaktpersoner: 

Turid Stubø Johnsen, kommunedirektør, mobil 952 41 443,
e-post:turid-stuboe.johnsen@sarpsborg.com

Elin-Cathrine Hagen, direktør fellesfunksjoner, mobil 993 09 173
e-post:elin-cathrine.hagen@sarpsborg.com

Mai-Britt Andersen, rådgiver HR, mobil 404 61 690,
e-post:mai-britt.andersen@sarpsborg.com

Søknad

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse.
Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.

Søknadsfrist: 25. februar 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 59 038 innbyggere ( pr. 01.01.23) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.
 Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn".

Powered by Labrador CMS