Ledig stilling:

Faglærer til studiet - Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen

Søknadsfrist: 27.11.2022

Faglærer til studiet - Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen

Høyere yrkesfaglig utdanning, Fagskolen Oslo

Vil du hjelpe fagarbeidere med å bli digitale?

Byggebransjen trenger arbeidstakere med digital kompetanse nå!
Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon.
Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere. Vi må sikre at fagfolk får påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Fagskolen har en viktig rolle som tilbyder av utdanning og opplæring for livslang læring.

Vi har ledig 50% fast stilling, med mulighet for 100 % etter sommeren, innen vårt studium Den Digitale Fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen.
Målet med studiet er at studentene skal bli trygge på digitale verktøy som de møter på bygg- og anleggsplasser i dag og i morgen. Studiet er modulbasert med 6 korte moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via digital avviks- og timeføring, papirløs byggeplass, til innføring i BIM og VDC. Det legges opp til et studium med mye praktisk læring, og tett samarbeid med partnere fra arbeidslivet. Studiet er utviklet i samarbeid med BNL og Fellesforbundet, med hjelp fra flere store og små entreprenører.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 27.11.2022
Arbeidsgiver: Oslo kommune

Sted: Oslo

Stillingstittel: Faglærer - Den digitale fagarbeider
Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere nytenkende, engasjerende undervisning
 • Skape undervisning og vurdering som bidrar til nysgjerrighet, engasjement og lærelyst
 • Samarbeide med arbeids- og næringsliv
 • Delta aktivt i profesjonsfellesskapet ved skolen for å utvikle studentenes læring Bruke teknologiske verktøy for å øke studentenes læring, nysgjerrighet og prøve ut ny teknologi for relevant undervisning

Kvalifikasjoner

For å lykkes i rollen, tror vi at du:

 • Er strukturert, har evne til å ta initiativ og til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er handlingsorientert og kvalitetsbevisst; rett og slett en gjennomfører som trives med å ha mange baller i luften
 • Liker å bygge nettverk, er god til å knytte relasjoner, har gode pedagogiske evner og trives med å stå foran en forsamling
 • Har evne til å inspirere og kommunisere både fysisk og digitalt
 • Har høy teknisk og digital forståelse
 • Du er motivert til å bidra i et engasjert fagmiljø hvor vi jobber med entreprenørskap og problembasert læring i tett kontakt med arbeids- og næringsliv
 • Erfaring:
 • Vi ser etter deg som har erfaring fra BAE-næringen, og som har en grunnleggende interesse for å utvikle bransjen og byggeplassen
 • Vi trenger deg som har erfaring med digitale verktøyer utviklet for BAE næringen
 • Relevant praktisk erfaring vektlegges
 • Erfaring fra undervisning og/eller opplæring er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, nysgjerrig og har interesse for fremtidens byggere
 • Du har engasjement
 • Du trives med å jobbe i team, og er opptatt av tverrfaglighet
 • Du har mulighet til å reise litt i jobben
 • Kan jobbe både på dagtid og kveldstid
 • Liker å jobbe med og prøve ut ny teknologi

Vi tilbyr

 • Et målrettet og helhetlig utdanningskonsept, i samarbeid med bransjene
 • Skolen er topp moderne, med gode fasiliteter
 • Et sterkt faglig arbeidsmiljø, som legger tverrfaglighet til grunn for undervisningen
 • Arbeidstiden er fleksibel, og du vil være med på å planlegge undervisning og progresjon
 • En utviklingsorientert og moderne organisasjon
 • Å delta i utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning

Om Fagskolen

Fagskolen Oslo er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller realkompetanse. Vi er en fagskole i utvikling og ønsker en engasjert lærer som tør å tenke nytt og se nye muligheter, og som legger til rette for undervisning preget av tverrfaglighet og teamarbeid for best mulig læringsutbytte for studenter og nytteverdi for arbeidslivet. Utdanningene gir yrkesrettet kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen har i underkant av 1000 voksne studenter.
Fagskolen skal gi relevant opplæring i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Vi trenger kompetente yrkesutøvere på alle nivåer. Vi tenker ikke teori og praksis hver for seg, men tenker kompetanse som krever både teoretisk innhold og praktisk anvendelse.

Våre verdier er fremtidsrettet, samhandlende og engasjerende:

 • Våre utdanninger skal være fremtidsrettede i innhold og gjennomføres og utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv
 • Vi skal øke læringsutbyttet for studenter og nå organisasjonens mål gjennom tverrfaglig samhandling i undervisningen og gjennom teamarbeid på skolen
 • Studiene skal legge til rette for aktive studenter og engasjerende lærere
 • Skolen skal tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap

Fagskolen er medlem av, og samarbeider tett med næringsklyngen Construction City. Vi er lokalisert midt i Norges største innovasjonsdistrikt – Hovinbyen Sirkulære Oslo.

Les mer om Fagskolen Oslo her

Vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon
Kirsti Andresen, rektor, mobil 988 90 365
e-post: kirsti.andresen@osloskolen.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 27. november 2022

Arbeidsgiver: Utdanningsetaten (UDE)

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Powered by Labrador CMS