Ledig stilling:

Barnehagefaglig rådgiver

Søknadsfrist: 25.06.2023

Rådgiver oppvekst

Barnehagefaglig rådgiver

Kort om stillingen:

Sør-Varanger kommune søker en utviklingsorientert barnehagefaglig rådgiver til kommunalsjefens stab. Rådgiveren skal være bindeleddet mellom barnehagene og administrativ ledelse i kommunen.

Kommunen ønsker som barnehageeier å ha fokus på kollektiv kompetanseutvikling med mål om å forbedre kommunens praksis i møte med barn og unge. Tidlig innsats er et viktig satsingsområde. Som barnehagefaglig rådgiver i Sør-Varanger kommune vil du være en viktig bidragsyter i videreutvikling av barnehagen. Du vil ha en pådriverrolle i utviklingsarbeidet og vil ha en sentral rolle i fagnettverk for barnehage. Det er tillagt stillingen å bidra til at barnehageeier har et forsvarlig system knyttet til gjeldende lover og oppfølging av disse.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 25.06.2023

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Sør-Varanger kommune

Stillingstittel: Barnefaglig rådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsbeskrivelse:

Dette er en selvstendig stilling med bredt ansvarsområde og gode muligheter for å være med å påvirke den barnehagefaglige utviklingen i kommunen. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for oppvekst.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ledelse av fagnettverk for barnehage.
 • Veiledning og lederstøtte til den enkelte barnehagestyrer.
 • Lede utviklingsarbeidet på barnehageområdet.
 • Ansvarlig for å følge opp lokale, nasjonale og regionale planer, strategier og målsettinger.
 • Rådgivning knyttet opp mot barnehageområdet.
 • Samarbeid med andre fagmiljø internt i kommunen og med andre kommuner.
 • Saksbehandling knyttet til politiske utvalg og barnehageområdet.
 • Myndighetsoppgaver i hht. Lov om barnehager – denne oppgaven er under endring.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker deg som har relevant utdanning fra høyskole/universitet og barnehagefaglig kompetanse i henhold til barnehageloven.
 • Har evne til å utøve rollen som barnehageeier, er utviklings- og løsningsorientert og ønsker å jobbe med barnehage og oppvekst som helhet.
 • Kompetanse om- og erfaring fra arbeid med tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp og kartlegging i barnehage.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring, gjerne på eiernivå.
 • Erfaring med veiledning av- og tilsyn med barnehager.
 • Erfaring med nasjonale styringsverktøy for barnehagene.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning på eiernivå og kompetanse på relevante juridiske emner.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

 • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. barnehageloven § 19, jf. politiregisterloven §39, første ledd.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en person som:

 • Er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • Har evne til nytenking og kjennskap til planarbeid
 • Har evne til å arbeide selvstendig, er fleksibel, har gode samarbeidsevner og har interesse for faglig utvikling.
 • Er visjonær og motiverende.
 • Opptrer lojalt i forhold til styringssignaler og kommunale strategiske mål.
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø og har gode ferdigheter i konflikthåndtering.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Arbeidserfaring:

Vi ønsker søkere med bred erfaring fra barnehage og erfaring fra ledernivå på kommunalt eller statlig forvaltningsnivå.

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig avlønning etter avtale. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2%. Flyttegodtgjørelse etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid.

Jobbe og bo i Sør-Varanger:

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger få du en rekke økonomiske fordeler, som lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. Gratis barnehageplass (01.08.2023). Nedskriving av studiegjeld, maksimalt 30.000 kroner hvert år, i tilegg kan grunnskolelærere få slettet ytterliggere 20.000 kroner. I tillegg er det egne ordninger for sletting av gjeld for nyutdannede grunnskolelærer - eller lektorutdanning, se Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no).

For mer informasjon, se spreng grenser.no

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Kontaktperson:

Arnulf Ingerøyen, telefon 78977414, e-post: Arnulf.Ingeroyen@sor-varanger.kommune.no

Hjemmeside

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Søknadsfrist: 25. juni 2023

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune oppvekst

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette girkommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Nord Troms og Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 20 %, maks. kr 30.000,- pr. år, samt lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. Gratis barnehageplass (fra 01.08.2023)

Powered by Labrador CMS