Ledig stilling:

Avdelingsleder med ansvar for 5.-7. trinn Døli skole

Søknadsfrist: 25.09.2023

Avdelingsleder med ansvar for 5.-7. trinn 

Døli skole, Ullensaker kommune

Er du en leder som er opptatt av god og strategisk ledelse? En leder som setter elevens læring i sentrum og har evne og vilje til å videreutvikle en lærende organisasjon? Da kan du være den vi ser etter som vår nye avdelingsleder ved Døli skole. Både forskning og erfaring viser at pedagogisk ledelse er en nøkkel til utvikling av høy kvalitet. På Døli skole har vi ryddet i administrasjonsoppgaver for å legge til rette for at du skal kunne bruke mest mulig av din tid til faglig, personalt og pedagogisk ledelsesarbeid. Vi ser etter en avdelingsleder som er modig, endringsdyktig og raus. En leder med pedagogisk innsikt, kompetanse og undervisningserfaring spesielt fra mellomtrinnet, og som brenner for å drive med pedagogisk ledelse. Vedkommende må ha faglig legitimitet og være opptatt av å lede og delta i lærernes læring og utvikling. Stillingen er ledig fra 01.09.23 og inngår i et utvidet lederteam bestående av rektor, avdelingsleder 1.-4. trinn, avdelingsleder 5.-7. trinn og kontorleder. I tillegg har vi også en leder for skolemiljø- og ressursteam. Er du opptatt av god og strategisk ledelse, og har lyst til å videreutvikle deg som leder, kan Døli skole være stedet for deg.

Døli skole er en flerkulturell barneskole med ca. 410 elever og 50 ansatte. Skolen ligger blant eldre bebyggelser, samt nærhet til turområder på sørsiden av Jessheim sentrum. Vi søker etter en avdelingsleder som har lyst til å være med på å lede og utvikle skolen vår til et enda bedre sted å være og lære. Det er en fordel om du har skoleledererfaring. Vi jobber målrettet med å implementere ny læreplan (LK-20) og ser spesifikt etter deg som har konkrete tanker om hvordan dette kan se ut i klasserommet. Les mer om oss på skolens hjemmeside: https://www.ullensaker.kommune.no/doliskole

Systematisk begynneropplæring i lesing og skriving, Veiledet lesing, Klasselesekurs og Inkluderende undervisning, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, er noe av det vi jobber særskilt med for å bli gode på. I tillegg jobber vi målrettet og systematisk med å utvikle et trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle elevene på Døli skole gjennom vårt eget skolemiljøteam bestående av miljøterapeuter med sosialfaglig bakgrunn.

For at elevene skal kunne realisere sitt fulle potensial, er det viktig at skolen kontinuerlig forbedrer sin interne kapasitet slik at også den kan nå sitt fulle potensial. På Døli skole har vi tro på det å bygge kapasitet på egen skole for å utvikle og bistå våre lærere. Utvikle gjennom systematisk fagsamarbeid i pedagogisk utviklingstid. Bistå gjennom å bygge solide og kompetente fagteam som sammen med ledelsen, kan støtte opp om lærernes undervisning med elevene. Skoleåret 2022/2023 opprettet vi et Skolemiljø- og ressursteam bestående av en leder, to miljøterapeuter og tre spesialpedagoger for å forsterke skolens kapasitet til å håndtere læringsmiljøsaker, samt handlingsrom til å iverksette tidlig innsats for elever uten vedtak. På sikt ønsker vi å bygge opp et kompetanseteam med lese- og regnelærere som har fordypningskompetanse i lesing og regning, for å bistå lærerne med å gi elevene forsterket tilpasset opplæring. Disse fagteamene skal du som avdelingsleder hos oss bruke aktivt for å bistå deg i ditt arbeid med å følge opp og utvikle lærerne på din avdeling.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 25.09.2023

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Sted: Jessheim

Stillingstittel: Avdelingsleder med ansvar for 5.-7. trinn
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast 

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for egen avdeling
 • Lede og videreutvikle det profesjonelle læringsfelleskapet gjennom aktiv deltagelse i lærernes læring og utvikling
 • Resultatansvarlig for elevenes læring, både sosialt og faglig
 • I samarbeid med skolemiljøteam videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende leke- og læringsmiljø for alle elever
 • I samarbeid med ledergruppen forvalte skolens menneskelige og økonomiske ressurser på en strategisk måte
 • Delta aktivt i skolens plangruppe
 • Delta i skolens FAU, MBA og AMU

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Ønskelig med utdanning i skoleledelse eller rekrutteringskurs/introduksjonsprogram i skoleledelse og ledererfaring fra barneskolen
 • Erfaring fra undervisning i klasserommet
 • God kjennskap til LK-20 og læreplanarbeid vil være en fordel
 • Kjennskap til ulike administrasjonssystemer som Acos websak, UBW web, TQM, Framsikt m.m. er en fordel
 • Erfaring, kompetanse og resultater innenfor pedagogisk utviklingsarbeid
 • Relevant digital kompetanse
 • Stillingen krever godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Elev- og lærersyn i tråd med moderne skoletenkning
 • Systematisk, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Positiv, engasjert og høyt motivert
 • Evne til analytisk og strategisk tenkning
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å gå fra plan til handling, løsningsorientert og proaktiv
 • Vilje og evne til fornyelse og endring
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger.
 • Et meget godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. §10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn. 

Kontaktperson:

Kiet Minh Dang, rektor, telefon 45 61 83 64,
e-post: kiet.m.dang@ullensaker.kommune.no

Hjemmeside   

Søknadsfrist: 25. september 2023

Søk på stillingen her

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. 

Les mer her

Powered by Labrador CMS