Ledig stilling:

Avdelingsleiar Åfarnes skole

Søknadsfrist: 14.04.2024 

Åfarnes skole

Avdelingsleiar

Stilling   
100%  stilling fast som avdelingsleiar.

Arbeidsplassen 
Åfarnes skole er ein 1-10 skole, med 114 elevar. Åfarnes skole har kort avstand til fjord og fjell, og har eit flott uteareal med ballbinge og ny klatrepark. Friidrettsbane, fotballbane og gapahuk ligg rett ved skolen, og legg fint til rette for læring ute. Skolen har nynorsk som hovudmål. Skolen sin visjon er å skape «Trivsel og læring for alle». Vi er ein skole i utvikling med fokus på læringsmiljø og læringsutbytte. Lesing, bruk av digitale verktøy og læring i friluft er viktige utviklingsområde for skolen.

Fakta om stillinga:

Søknadsfrist:  14.04.2024
Tiltreding:   01.08.2024
Arbeidsgivar: Rauma kommune
Stad:  Åfarnes
Stillingstittel:  Avdelingsleiar
Heltid / Deltid: Heltid
Tilsetjingsform: Fast 

Arbeidsoppgåver

Stillinga som avdelingsleiar inngår i skolen si leiargruppe, saman med rektor. 

Som avdelingsleiar:

 • Bidreg du til eit trygt, godt og inkluderande skolemiljø gjennom systematisk og målretta arbeid.
 • Følger du opp undervisninga og elevane si læring og utvikling.
 • Legg du til rette for eit pedagogisk utviklingsarbeid og deltek i eit lærande profesjonsfellesskap på skolen.
 • Tek du ansvar for dagleg drift, mellom anna ressurs,- og timeplanlegging, samt vikarordning.
 • Er du fleksibel og aktiv i skolen si leiargruppe og bidreg i systematisk og forskningsbasert kvalitetsarbeid.
 • Tek du vare på eit godt samarbeid med føresette og andre samarbeidspartnarar.
 • Tek du ansvar for ulike administrative oppgåver.

Det vil ligge cirka 50% undervisning til stillinga.

Kvalifikasjonkrav

 • Formell undervisningskompetanse
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg. 
 • God digital kompetanse/ferdigheiter.

Ønske om

 • Leiarerfaring og/eller leiarutdanning.
 • God læreplanforståing og engasjement for å jobbe med skoleutvikling, gjennom å leie og å delta i profesjonelle læringsfellesskap.

Personlege eigenskapar

Vi søker ein utviklingsorientert avdelingsleiar med ein motiverande og inkluderande leiarstil prega av samarbeid, medvirkning og dialog.

 • Du har eit grunnleggande positivt elev- og læringssyn og god relasjonskompetanse.
 • Du blir motivert av å yte gode tenester.
 • Du kan jobbe systematisk.
 • Du har evne til å involvere og samarbeide med elevar, tilsette, føresette og relevante samarbeidspartnarar.
 • Du er fleksibel og har høg arbeidskapasitet.

 Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer med god kompetanse
 • Ein meiningsfull, utfordrande og interessant leiarstilling med utviklingsmoglegheiter
 • Eit godt arbeidsmiljø basert på medverking, engasjement, profesjonalitet og humor
 • Moglegheita til å bli prioritert til skoleleiarutdanning gjennom den statlege ordninga Kompetanse for kvalitet

Tilsetting 
Tilsetting skjer i høve til gjeldande lovar, reglement og avtaleverk, òg når det gjeld medlemskap i pensjonsordning. Stillinga er plassert i kapittel 3.4.3 og lønn blir fastsett ut frå dette.

Politiattest 
Den tilsette må leggje fram gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, før tilsetting. Jfr. Opplæringslova § 10-9 og forskrift § 15. 

Kontaktperson:     

Idunn Frøyshov Pharo, rektor, mobil 905 02 576, e-post: idunn.pharo@rauma.kommune.no

Søknad   

Rauma kommune tek berre imot elektroniske søknadar. Søkjerettleiing: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/organisasjonen/ledige-stillinger/sokerveiledning/  eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller, og registrerer/oppdaterer CV med utdanning og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attestar og vitnemål i PDF format.

Merk at opplysningar kan gjerast offentlege sjølv om du har bede om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Du vil då bli varsla, om ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

Hjemmeside 

Søknadsfrist: 14. april 2024

Søk på stillingen her

Arbeidsgivar: Rauma kommune

Velkommen til verdas beste kommune for naturglade menneske! Hos oss kan du både ha ein givande jobb og ei aktiv fritid. Du har kort veg til naturopplevingar uansett kvar du oppheld deg i kommunen. Kommunesenteret Åndalsnes ligg innan 1-2 timars køyretur til Molde og Ålesund lufthamn, og Raumabanen gjer at du kan reise miljøvenleg med tog til Rauma. Kommunen har eit bredt og framoverlent næringsliv og satsar aktivt på turisme og gode opplevingar for alle. Kjende turistmål som Trollstigen, Romsdalseggen, Rampestreken og Romsdalsgondolen finn du her, og vi har eit spanande og variert kulturliv med Rauma kulturhus som motor. Norsk fjellfestival, Trollveggen Triathlon og Rauma Rock er tre av folkefestane som skaper liv og røre. Velkommen til naturgledekommunen Rauma!

Powered by Labrador CMS